Slide background
Slide background
Slide background

NSU NH eMSкод:34

Създаване на мрежи за устойчиво използване на природното наследство и ресурси в трансграничния регион

Каква е целта?                                               

Укрепване на устойчивото използване на природното наследство и насърчаване на комплексни туристически услуги в туристическия бранш в трансграничния регион.

Какъв е бюджетът?

601,996.28 евро, от които 511,696.84 ЕФРР
Цел в средата на периода на изпълнение: 119,725 евро за Водещия бенефициент, 66,933 евро за Бенефициент 2 и 58,812 евро за Бенефициент 3.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): "Агенция за регионално развитие и бизнес център 2000" (България)

Бенефициент (Б2): Румънската асоциация за трансфер на технологии и иновации (ARoTT) (Румъния)

Бенефициент (Б3): Румънската асоциация за трансфер на технологии и иновации (ARoTT) (Румъния)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 26.06.2017

Крайна дата: 26.06.2019

Продължителност: 24 месеца

Къде се изпълнява?

Монтана, Видин, Области Монтана, Видин, Враца и Плевен, Българиа
Крайова, Окръзи Долж, Олт и Мехединци, Румъния

Как се изпълнява?

  • Разработване на проучвания „Природно наследство“, проведени в 7 области/окръзи – 4 в България /Монтана, Видин, Враца, Плевен/ и 3 в Румъния /Долж, Олт, Мехединци/;
  • Разработване на приложение за мобилни устройства за представяне на туристически / природни / обекти и дестинации в областите Монтана, Видин, Враца и Плевен в България и Долж, Олт и Мехединци в Румъния чрез GPS навигация, включително система за управление на съдържанието;
  • Разработване на Промоционален туристически пакет (туристически маршрути и пакети, промоционален албум, ръководство и карта, разработване и мултиплициране на дигитална презентация);
  • Информационни табла – производство, монтаж и наемане на пространство;
  • Обучения "С отговорно отношение към околната среда";
  • Демо турове;
  • Организиране на две изложби за устойчиво използване на ресурсите от природно наследство;
  • Информиране и публичност - 9 прес конференции за популяризиране на началото на проекта, туристически изложби, постигнатите резултати по проекта; разработване на рекламни аудио клипове; промоционални материали: брошури за представяне на проекта и на постигнатите резултати; банери за всеки от бенефициентите по проекта; бележници; брандирани химикали, папки, рекламни хартиени торбички, раници, термоси, бутилки за вода, тениски и шапки;

Какви ще са резултатите (какъв ще е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- повишаване с 5% на очаквания брой посещения – цел за 2018 са 100 посещения, а за 2023 – 500 посещения
- 2 интегрирани туристически продукти/услуги: приложение за мобилни устройства/ смарт телефони и таблети/ и Туристически промоционален пакет до 2018;

Резултати от програмата: 1067 туристически нощувки в трансграничния регион.

Статус на проекта:

2 Проучвания „Природно наследство“за областите Монтана и Плевен бяха реализирани от ВБ. ВБ стартира тръжни процедури и подписа договори за дизайн, изработка и доставка на промоционални материали и за разработване на туристическия промоционален пакет. Промоционалните материали, туристическите маршрути и пакети бяха доставени. Също така, в този преиод ВБ стартира тръжната процедура за мобилно приложение и подписа договора. Мобилното приложение беше прието от ВБ и е достъпно в AppStore и Google Play под наименованието NATURE IN HAND (Природата на длан).
Проучванията „Природно наследство“ в окръзите Долж, Олт и Мехединци са разработени от Б2. Б2 склиуцхи договори за 3 прес конференции, изготвчне на радио клипове и излъчване на радио клипове и промоционален филм. Първата прес конференция беше организирана в Крайова. Също така, Б2 изготви отворена процедура за производство и монтаж на информационни табла и промоционални материали. Договорът беше подписан и промоционалните материали доставени.
Б3 разработи проучванията за природното наследство за областите Видин и Враца и подготви документите за стартиране на открита тръжна процедура с предмет „Дизайн, производство и доставка на промоционални материали в рамките на проекта“. Договорът беше подписан и промоционалните материали доставени.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.