Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 449

"Помни войната, оценявай свободата си"- eMS 449

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да създаде и популяризира представителен туристически продукт, които пресъздава атмосферата на битката Калафат-Видин по време на войната за независимост от 1877-1878 г.

Какъв е бюджетът?

499,921.16 евро, от които 424,932.97 ЕФРР

Цел в средата на изпълнение на периода: 25,000 евро за водещ Бенефициент, 35,000 евро за Бенефициент 2.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Агенция за регионално развитие и бизнес център - Видин (ARDBC Видин)

Бенефициент 2 (Б2):Асоциация на местните работодатели за малки и средни предприятия (LEASME)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 01.08.2018

Крайна дата: 31.01.2020

Продължителност: 18 месеца

Къде се изпълнява?

Калафат

Видин

Как се изпълнява?

  • промоционален филм
  • 6 семинара за ученици от гимназията
  • 2 семинара за местните власти
  • 6 военни обучения
  • събитие "Калафат и Видин през периода 1877-1878 г."

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата1 интегрирани туристически продукти / създадени услуги, 540 очаквани посещения на поддържани обекти с културно и природно наследство и привличане на туристи

Резултати от програмата: увеличение на броя туристически нощувки в трансграничния регионс 500

Статус на проекта

-                         

Изображения

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.