Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 471

TOUR-DEST (ROBG-471)

Нови дестинации в трансграничния туризъм!

Каква е целта?                               

Общата цел на проекта е да насърчи сътрудничеството между институциите и хората чрез използване на културните и природни ресурси по устойчив туристически начин.

Какъв е бюджетът?

1,364,438.31 евро, от които 1,159,772.56 ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 36,469 евро за Водещ Бенефициент и 2,875 евро за Бенефициент 2

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Вършец (България)

Бенефициент 2 (Б2):Музей Олтения (Румъния)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 30.08.2018

Крайна дата: 29.08.2021

Продължителност: 36 месеца

Къде ще се изпълнява?

Долж в Румъния

Монтана в България

Как ще се изпълнява?

  • Културен туризъм;
  • Балнеоклиматични услуги;
  • Научен/академичен туризъм;
  • Промоционална и информационна платформа;
  • Кампания за осведомяване.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата:Създадени 4 интегрирани туристически продукта, 1 обща стратегия за валоризиране на културното и природното наследство чрез възстановяването и популяризирането му за устойчива икономическа употреба, 11, 663 посещения на поддържани обекти с културно и природно наследство и атракции

Резултати от програмата: 16,100 туристически нощувки в трансграничния регион

Статус на проекта

Беше създаден екипът за изпълнение на проекта и на двамата бенефициенти, а водещият бенефициент закупи офис оборудване, необходимо за изпълнението на проекта.

LB стартира през август 2019 г. основната процедура за възлагане на обществени поръчки в 4 обособени позиции, включително надзор на строителството и свързаните с тях строителни работи за основната инвестиция в проекта на Палео парк, ограда и информационен център с експозиционна зона във Вършец, доставка на мебели и мултимедийно оборудване за Палео парк и информационен център и дизайн и производство на скулптурни реставрации.

Бенефициент 2 от своя страна организира стартиращата конференция на 22.04.2019 г. в Крайова, на която присъстваха 30 участници и за тази цел имаше част от предвидените рекламни материали, произведени

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.