Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 453

ROBG-453 “Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство”

What’s the goal?

Общата цел на проекта е да насърчи сътрудничеството между институциите и хората чрез използване на културните и природни ресурси по устойчив туристически начин.

What’s the budget?

1,219,951.26 евро, от които1,036,958.56 евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 83,000 евро заВБи 79,000 евро за Б2

Who is doing it?

Водещ Бенефициент (ВБ):Община Генерал Тошево

Бенефициент 2 (Б2): Административна териториална единица – град Мурфатлар

When is it happening?

Начална дата: 12.09.2019

Крайна дата: 11.09.2020

Продължителност: 24 месеца

Where is it happening?

Добрич в България

Констанца в Румъния

How is it going to happen?

  • Обучение и повишаване на капацитета на местните общности. Провеждане на тематични лагери
  • Създаване на общи туристически продукти. Провеждане на туристически форуми и изложби
  • Извършване на проучвания, изследвания, информационна система, стратегия за развитие на туризма

What will be the results (what’s the contribution to the Programme)?

Изпълнение на програмата:7 общи интерактивни туристически продукти / услуги, очакван брой от 5 000 посещения на поддържани обекти на културно и природно наследство, 3 общи стратегии, политики или планове за управление и валоризиране на културното и природното наследство чрез възстановяването и популяризирането му за устойчива икономическа употреба

Резултати от програмата: 3,500 туристически нощувки в трансграничния регион

Project status

Проекта премина шестия си месец на изпълнение. Б2 и Б3 стратираха рекламна кампания за проекта чрез различни канали - статии във вестници, излъчване по радио и телевизионни станции, разпространение на информационни и рекламни материали, публикуване на информация на техните уебсайтове. В допълнение, ВБ стартира процеса свързан с проектиране и инженеринг на два от неговите обекти за изпълнение - Читалище Пробуда-1941 и Читалище Отец Паисий-1897.

Изображения

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.