Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 464

“Зелено управление за опазване на Природен парк Русенски Лом и Природен парк Комана” - eMS 464

Каква е целта?

Основната цел на проекта е да се подобри устойчивото използване на природното наследство и ресурси и културното наследство на Природен парк Русенски Лом и Комана.

Какъв е бюджетът?

508,730.23 евро, от които432,420.68 евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 105,000 евро за ВБ и56,000 евро за Б2

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ):Дирекция на Природен Парк „Русенски Лом“(България)

Бенефициент 2 (Б2): Асоциация Екологичен Център Зелена Площ - Гюргево“ (Румъния)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 08.11.2018

Крайна дата: 07.05.2020

Продължителност: 18 месеца

Къде се изпълнява?

Русе в Българиа

Гюргево в Румъния

Как се изпълнява?

  • Разработване на ГИС за 2 национални парка (НП) и Натура 2000 в района на еко коридор Комана-Ломовете
  • Дейности по стратегическо планиране в областта на еко коридор Комана-Ломовете
  • Осведоменост и свързаност на трансграничните екосистеми на 2-та НП и местата от Натура 2000

Какви ще са резултатите (какъв ще е приносът за Програмата)?

Programme outputs:2 общи стратегии, политика или планове за управление и валоризация (включително повишаване на осведомеността) на културното и природното наследство чрез възстановяването и популяризирането му за устойчиво икономическо развитие

Programme results: 1000 туристически нощувки в трансграничния регион и координирани инструменти за управление на 4 места от Натура 2000 от трансграничния регион

Статус на проекта

Проектът е в ранен етап на изпълнение. Подробности ще бъдат предоставени след като бенефициентите подадат първия доклад за напредък.

Ние сме тук

 

Изображения

Юни 2019
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.