Slide background
Slide background
Slide background

Посещение на място за популяризиране на проекта ROBG-174, “Вашето здраве има знaчение! Модернизация на болниците в гр.Зимница и Свищов”

Днес ние организираме посещение на място, за да популяризираме проекта ROBG-174, “Вашето здраве има знaчение! Модернизация на болниците в гр.Зимница и Свищов”. Следвай излъчването му на живо в YouTube: https://youtu.be/VKymERIrhTc

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.