Slide background
Slide background
Slide background

Пилотна инициатива „Младежи доброволци на Интеррег“ (IVR)

Пилотната инициатива „Младежи доброволци на Интеррег“ (IVY) стартира преди две години от Асоциацията на европейските гранични региони (АЕГР) и DG Regio, за да подкрепи програмите на Interreg при изпълнението на техните комуникационни задачи. От март 2017 г. АЕГР има над 300 доброволци в програми и проекти на Interreg, което прави сътрудничеството в Европа по-известно и по-видимо.

Досега, благодарение на програмата IVY стотици проекти по Interreg в цяла Европа бяха осъществени с подкрепата на млади европейци, които допринесоха със своя интерес, умения и ентусиазъм.
Всяка програма Interreg може да бъде домакин на доброволец за период от 2 до 6 месеца. Доброволците са млади хора на възраст между 18 и 30 години, които са ангажирани с опит да увеличат солидарността в рамките на Европейския съюз и извън него. АЕГР подкрепя финансово доброволците и им предоставя информация за Интеррег преди те да бъдат ангажирани.
Пилотната инициатива продължава до декември 2019 г.
Можете да намерите цялата необходима информация на адрес https://www.interregyouth.com/ .

Публикувано на 12.07.2019

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.