Slide background
Slide background
Slide background

РЕЗЮМЕ за ГРАЖДАНИТЕ 2018 - Програма Interreg V-A Румъния-България

Искаш да знаеш какво сме направили през 2018 година? Искаш да научиш за проектите, коио вече са видими по протежението на цялата допустима зона? Може да намериш информация за всичко това в Резюмето за гражданите, достъпно на следния линк: http://interregrobg.eu/images/fisiere/programme-general/RAI%20Sumarry/190520_Citizen%20Summary_final.docx

Публикувано на 19.07.2019 г.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.