Slide background
Slide background
Slide background

Годишна Конфереция на Програмата Interreg V-A Румъния – България

Годишна Конфереция на Програмата Interreg V-A Румъния – България
Днес, в Огледалната зала на Музея на изкуствата, Съвместният Секретариат в рамките на Регионалния Офис за Трансгранично Сътрудничество Кълъраш за границата Румъния – България (РОТГС Кълъраш) продължи серията от прояви за популяризиране, организирайки Годишната Конфереция относно Програмата Interreg V-A Румъния – България.

По време на конференцията на участниците беше предоставена актуална информация както за стадия на изпълнение на Програмата, така и за редица проекти, финансирани в рамките на Програмата. Не на последно място, беше поставен акцент и върху силните връзки, установени между хората, живеещи в трансграничния регион Румъния – България.
За да видите снимки от Конференцията, натиснете тук.

Презентациите, направени по време на Годишната Конференция, са достъпни тук.

Публикувано на 28.09.2018

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.