Slide background
Slide background
Slide background

Посещение на място за популяризиране на проекта код e-МС: ROBG-123, “Сила за бърза намеса при химически, биологически, радиационни и ядрени извънредни ситуации по река Дунав”

На 28 септември 2018 Съвместният Секретариат на Програмата Interreg V-A Румъния-България в рамките на Регионалния офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата Румъния-България (РОТГС Кълъраш) организира в Калафат посещение на място за популяризиране на проекта код e-МС: ROBG-123, “Сила за бърза намеса при химически, биологически, радиационни и ядрени извънредни ситуации по река Дунав”.

Целта на това посещение беше да представи резултатите, постигнати до този момент в рамките на проекта, финансиран по Програмата Interreg V-A Румъния-България, който е с бюджет на обща стойност 5,954,370.34 евро. Проектът се изпълнява от Националния институт за научно-изследователска и развойна дейност за физика на материалите, в качеството на Водещ бенефициент, в партньорство с Генералния инспекторат за извънредни ситуации - Министерство на вътрешните работи (Румъния) и Генералната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Министерство на вътрешните работи (България) и има за основна цел създаване на екип за бърза намеса, D-EMERSYS, за спешните химически-биологически-радиологични-ядрени ситуации, които могат да възникнат по поречието на река Дунав. Повече подробности за проекта можете да намерите тук: http://www.interregrobg.eu/bg/2-categorie-principala/272-robg-123.html.
Събитието беше излъчвано на живо в YouTube, записите на което са достъпни тук: https://www.youtube.com/watch?v=IiSWLgWHl1Q and https://www.youtube.com/watch?v=Vwk-se0VnuU.
За да видите снимки от събитието, натиснете тук.
Публикувано на 01.10.2018

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.