Slide background
Slide background
Slide background

Във вторник, 26 ноември 2019 г., от 11.00 часа, в административната сграда на Община Добричка ще се проведе Конференция за стартиране на проект „Съвместно управление на риска и партньорство в граничния регион Кълъраш – Добрич “, ул. Независимост, 20, град Добрич. Събитието се организира от Общинска Администрация Добричка, Водещ Бенефициент на проекта.
Повече детайли за проекта може да намерите на следния линк: http://www.interregrobg.eu/bg/projects/our-hard-projectsb/axis-3bg/2-categorie-principala/493-robg-415.html

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.