Slide background
Slide background
Slide background

Colaborare pentru o utilizare durabilă a patrimoniului natural şi a resurselor în regiunea transfrontalieră eMS 34

Care este scopul?

Întărirea utilizării durabile a patrimoniului natural şi promovarea de servicii turistice complexe în ramura turistică în zona transfrontalieră.

Care este bugetul?

601,996.28 euro, din care 511,696.84 euro ERDF

Ținta la jumătatea perioadei de implementare: 119,725 euro pentru Beneficiarul Lider, 66,933 de euro pentru Beneficiarul 2 şi 58,812 euro pentru Beneficiarul 3.

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): “Agenţia de Dezvoltare Regională şi Centrul de Afaceri 2000” (Bulgaria)

Beneficiar 2 (B2): Asociaţia Română de Transfer Tehnologic şi Inovare (ARoTT) (România)

Beneficiar 3 (B3): Agenţia de Dezvoltare Regională şi Centrul de Afaceri – Vidin (ARDBC Vidin) (Bulgaria)

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 26.06.2017

Data de încheiere: 26.06.2019

Durata: 24 luni

Unde se implementează?

Montana, Vidin, Vratsa şi Districtul Pleven, Bulgaria

Craiova, Judeţul Dolj, Judeţul Olt şi Judeţul Mehedinţi, România

Ce se va întâmpla?

  • Elaborarea de chestionare “Patrimoniu natural”, realizate în 7 districte – 4 în Bulgaria /Montana, Vidin, Vratsa, Pleven/ şi 3 în România /Dolj, Olt, Mehedinţi/;
  • Dezvoltarea de aplicaţii mobile pentru a prezenta zonele turistice, rezervări naturale şi destinaţii în regiunile Montana, Vidin, Vratsa şi Pleven în Bulgaria şi       Dolj, Olt şi Mehedinţi în România prin navigare GPS, incluzând un sistem de management al conţinutului.
  • Dezvoltarea unui pachet turistic promoţional(trasee şi pachete turistice, albume promoţionale, ghiduri şi hărţi, developarea şi multiplicarea prezentărilor digitale);
  • Panouri de informare – producerea, instalarea şi închirierea spaţiului;
  • Traininguri “Cu o atitudine responsabilă pentru mediu”
  • Tururi Demo
  • Organizarea a două expoziţii pentru utilizarea durabilă a resurselor şi patrimoniului natural;
  • Informare şi publicitate – 9 conferinţe de presă – pentru promovarea lansării proiectului, expoziţii turistice, rezultatele obţinute în cadrul proiectului; avansarea publicităţii spoturilor de radio; materiale promoţinale: broşuri pentru prezentarea proiectului şi rezultatele obţinute, banere pentru fiecare beneficiar din cadrul proiectului; carnete; pixuri de marcă; foldere; pungi promovaţionale; rucsacuri; termosuri; sticle cu apă; tricouri şi şepci.

Care vor fi rezultatele (în ce constă contribuția la program)?

Realizările programului:

- o creştere aşteptată cu 5% a vizitelor – 100 de vizite vizate în 2018 şi 500 în 2023

- 2 servicii/produse de turism integrate: aplicaţia pe telefon mobil/ smartphone şi tablete şi pachetul turistic promoţional până în 2018.

Rezultatele programului: 1067 numărul de înnoptări in regiunea transfrontalieră.

Stadiul proiectului

Au fost efectuate 2 Sondaje “Patrimoniu natural" pentru districtele Montana și Pleven de către BL. Au fost pregătite două proceduri de licitație și semnări de contract pentru design, producție şi furnizare de materiale promoționale. Au fost livrate materialele promoționale, rutile turistice și pachetele.

De asemenea, Beneficiarul Lider a semnat contracte pentru dezvoltarea unei aplicații mobile aplicația mobilă a fost acceptată de BL și poate fi accesată din AppStore sau Google Play sub numele de NATURE IN HAND.

Sondajele "Patrimoniu natural" din judeţele Dolj, Olt, Mehedinți au fost elaborate de B2. B2 a încheiat contractul pentru 3 conferințe de presă, elaborarea spoturilor radio și difuzarea spoturilor radio şi al filmului promoțional. Prima conferință de presă a fost organizată la Craiova. B2 a elaborat procedura deschisă de producție, instalarea panourilor informative și materialelor promoționale. Contractul a fost semnat și materialele promoșionale au fost livrate.

B3 a realizat sondajele privind patrimoniul natural din districtele Vidin şi Vratsa și a pregătit documentele pentru lansarea procedurii publice deschise cu tema "Proiectarea, producerea și livrarea materialelor promoționale în cadrul proiectului". Contractul a fost semnat și materialele promoșionale au fost livrate.

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod oficial poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului.