Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 417

TACT (ROBG-417)

Parteneriatul transfrontalier Tsenovo – Hotarele - Greaca împotriva riscurilor naturale

Care este scopul ?

Obiectivul principal al proiectului este de a îmbunătăți gestionarea comună a riscurilor în zona CBC prin dezvoltarea și adoptarea unui parteneriat transfrontalier comun între Municipalitatea Tsenovo, Comuna Hotarele și Comuna Greaca, astfel încât să pot fi mai bine coordonate și reacții eficiente în situații de urgență provocate de dezastre naturale, cum ar fi inundații, incendii, valuri de căldură, alunecări de teren, furtuni de ploaie/zăpadă.

Care este bugetul?

854.258,96 euro, din care 726.120,10 euro FEDR

Cine implementeaza proiectul ?

Beneficiar Lider (BL): Municipalitatea Tsenovo (Bulgaria)

Beneficiar 2 (B2): Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Hotarele (România)

Beneficiar 3 (B3): Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Greaca (România)

Care este perioada de implementare ?

Data de începere: 31.07.2018

Data de încheiere: 30.07.2020

Durata: 24 luni

Unde se implementeaza?

Giurgiu (Romania)

Ruse (Bulgaria)

Ce se va intampla?                                  

  • Elaborarea unei strategii comune privind o mai bună coordonare și reacții eficiente a unui parteneriat transfrontalier comun între partenerii proiectului;
  • Crearea de instrumente integrate armonizate pentru prevenirea și atenuarea riscurilor prin dezvoltarea unui mecanism comun pentru prevenirea, atenuarea și coordonarea riscurilor;
  • Schimbul de experiențe și cunoștințe, inclusiv sensibilizarea în domeniul prevenirii și gestionării eficiente a riscurilor în zona transfrontalieră (inclusiv programe de formare și învățare, inițiative de instruire bazate pe comunitate, fișe de informații, broșuri despre pericolele naturale și antropice) grupuri țintă specifice (copii/tineri, planificatori de dezvoltare, manageri de urgență, funcționari guvernamentali locali etc.) prin organizarea a 3 campanii de sensibilizare și 3 instruiri privind pericolele și riscurile și măsurile de atenuare, gestionare și reducere a acestora

Care vor fi rezultatele (în ce constă contribuția la program)?

Realizările programului: 10,975 este populația care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor; 10,975 este populația care beneficiază de măsuri de protecție împotriva incendiilor forestiere

Rezultatele programului: creșterea calității gestionării comune a riscurilor în zona transfrontaliera

Stadiul proiectului

Proiectul este în derulare și până în prezent s-au înregistrat următoarele progrese:

- Au fost alocate echipele interne de management de proiect în numele celor trei parteneri;

- a fost semnat contractul pentru elaborarea unei strategii privind o mai bună coordonare și reacții eficiente ale unui parteneriat comun CBC;

- Toți cei 3 parteneri și-au semnat contractele de livrare a echipamentelor specializate, iar Tractorul și Backhoe în numele Beneficiarului 2 au fost livrate;

- a fost semnat contractul de elaborare a unui studiu comun privind gestionarea riscurilor în regiunea transfrontalieră România-Bulgaria;

- 2 conferințe de presă au fost organizate una în 11.12.2018 în municipiul Tsenovo și alta pe 13.12.2018 în comuna Hotarele

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod oficial poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului.