Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 528

“O fereastră comun deschisă către misterele universului”, eMS 528

Care este scopul?

Obiectivul general al proiectului este valorificarea potențialului turistic al regiunii (atât naturale cât și culturale), prin diversificarea ofertei turistice din regiunea transfrontalieră, axându-se pe turismul științific.

Care este bugetul?

1,473,253.99 euro, din care 1,252,265.87 euro FEDR

Ținta la jumătatea perioadei de implementare: 55,000 euro pentru BL, 18,000 euro pentru B2, 12,900 euro pentru B3 și 4,000 euro pentru B4

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța

Beneficiar 2 (B2): Muzeul de Istorie Kavarna

Beneficiar 3 (B3):Academia Navală Mircea cel Bătrân

Beneficiar 4 (B4): Colegiul Național Mircea cel Bătrân

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 04.10.2018

Data de încheiere: 03.10.2021

Durata: 36 luni

Unde se implementează?

Dobrich

Constanța

Ce se va întâmpla?

  • Dezvoltarea a 3 produse turistice: Tabere de astronomie, Navigare după stele și Origini
  • Elaborarea strategiei de valorificare a patrimoniului natural și cultural prin restaurare (acolo unde este cazul) și promovare
  • Înființarea unui centru de excelență care să ofere o imagine comună a regiunii Constanța-Dobrich pentru a atrage turiști
  • Organizarea de evenimente de comunicare

Care vor fi rezultatele (în ce constă contribuția la program)?

Realizările programului: 3 produse/servicii turistice integrate create, 2 strategii și planuri de management pentru valorificarea patrimoniului cultural și natural; 1 strategie comună, plan politic sau de management pentru valorificarea (inclusiv creșterea gradului de conștientizare) a patrimoniului cultural și natural prin restaurarea și promovarea acestuia pentru utilizări economice durabile

Rezultatele programului: 47.000 de înnoptări turistice în regiunea transfrontalieră

Stadiul proiectului

N/A

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod oficial poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului.