Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 156 “Carieră pentru o mobilitate a forţei de muncă tânără

(CaPabiLiTy)

Care este scopul?

Să încurajeze integrarea pe plan orizontal şi cooperarea între universităţi, instituţii şi companii în scopul de a oferi iniţiative comune de angajare şi sisteme educaţionale comune(JES) pentru a angaja tineri şi să contribuie la integrarea pieţei de muncă transfrontaliere prin promovarea acestor iniţiative în toată regiunea.

Care este bugetul?

594,246.26 euro, din care 505,109.33 euro ERDF

Ținta la jumătatea perioadei de implementare: 55,677 euro pentru Beneficiarul Lider, 71,595 euro pentru Beneficiarul 2, 46,585 euro pentru Beneficiarul 3, 38,257 euro pentru Beneficiarul 4 şi 20,000 euro pentru Beneficiarul 5.

Cine implementează proiectul?

Beneficiar Lider (BL): Universitatea De Ştiinţe Agronomice Şi Medicină Veterinară – Bucureşti (România)

Beneficiar 2 (B2): Universitatea din Ruse “Angel Kanchev” – Filiala Silistra (Bulgaria)

Beneficiar 3 (B3): Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Călăraşi - CCIA (România)

Beneficiar 4 (B4): Asociaţia “ACCES” – Călăraşi (România)

Beneficiar 5 (B5): Centrul de Inovare în Afaceri INNOBRIDGE (INNOBRIDGE BIC) (Bulgaria)

Care este perioada de implementare?

Data de începere: 04.05.2017

Data de încheiere: 03.11.2018

Durata: 18 luni

Unde se implementează?

Bucureşti, Ilfov, Călăraşi in România

Silistra, Ruse in Bulgaria

Ce se va întâmpla?

  • Încurajarea integrării şi cooperării părţilor interesate – 5 întâlniri de Grupuri de lucru colaborative;
  • Baza de date comună de informaţii comprehensive de activare a mobilităţii de muncă – Angajare şi Ghid de mobilitate “Cool to be mobile”;
  • Furnizarea de informaţii oficiale şi comprehensive asupra drumurilor de carieră şi mobilitate a forţei de muncă;
  • Furnizarea unui sistem educaţional comun ‘Career Paths to Youth Labor Mobility’ Program 1 – internship comun;
  • Furnizarea unui sistem educaţional comun ‘Career Paths to Youth Labor Mobility’ Program 2 – competenţe lingvistice;
  • Furnizarea unui sistem comun ‘To Youth Labor Mobility’: Proram 3 – Training Antreprenorial
  • Livrarea de informaţii de iniţiative de angajare comune – organizarea şi elaborarea târgurilor de job;
  • Publicitate şi informare – 2 conferinţe, foldere, tricouri, roll-ups, broşuri cu titlul “Ghid de angajare şi mobilitate – ‘Cool to be mobile’”; şepci, postere, broşuri, agende.

Care vor fi rezultatele (în ce constă contribuția la program)?

Realizările programului:

            -8 iniţiative ce activează mobilitatea forţei de muncă în aria transfrontalieră;

            -874 de participanţi în iniţiative locale de angajare şi training;

           -2236 de participanţi în sisteme comune de educaţie şi training prin care să suporte angajarea tinerilor, oportunităţi educaţionale şi educaţie superioară şi profesională în toată aria transfrontalieră.

Rezultatele programului: populaţie ce va avea acces la iniţiative comune de angajare – 5910 de persoane cu acess la iniţiative comune de angajare.

Stadiul proiectului

Partenerii de proiect au desfășurat următoarele activități:

BL: Prima întâlnire a Grupului de lucru a fost organizată de B2 cu un grup de 20 de persoane, BL asigurând transportul pentru cei 20 de participanți. BL a achiziționat echipamentul necesar pentru implementarea proiectului. Conferința de lansare a proiectului a avut loc pe 30.06.2017 și au fost tipărite materialele promoționale. A fost contractat expertul în achiziții publice, responsabil pentru pregătirea documentației specifice activității de achiziții publice în conformitate cu legislația în vigoare.

Evenimentele “Cool to be mobile” au fost organizate de BL dupa cum urmeaza:

   - 26.02.2018, Calarasi – 47 de participanti

   - 06.03.2018, Calarasi – 108 de participant

BL a organizat cursurile de limba Bulgara.

B2: au fost implementate următoarele tipuri de activități: găzduire și participare la întâlniri de conducere; găzduirea primei întâlniri a grupului colaborativ; participarea la conferinţa de lansare a proiectului; achiziționarea unor echipamente pentru birou și laboratorul lingvistic.

A fost organizat curs de limba Romana pentru studentii bulgari.

A fost organizat un curs pe tema problemelor interculturale.

B3: au fost implementate următoarele tipuri de activități: colaborarea cu liderul și partenerii, participarea la atelierele din cadrul proiectului.

B4 a participat la întâlnirile echipei de proiect, a avut loc prima întâlnire a Grupului de Lucru și au fost stabilite activitățile fiecărui partener. B4 a semnat un contract pentru dezvoltarea platformei web (www.capability-acces.eu) si a aplicatiei mobile.

B4 a organizat un targ de job in Aprilie 2018.

B5 și-a concentrat eforturile asupra activităților de management de proiect. Partenerul a participat activ la întâlnirile tuturor partenerilor, unde s-au discutat aspecte importante de proiect. B5 a participat la întâlniri manageriale ale echipei.

Imagini

Octombrie 2019
Lu Ma Mi Jo Vi Sa Du
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod oficial poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului.