Slide background
Slide background
Slide background

Годишният Доклад за Изпълнение 2018, приет от ЕК

Годишният Доклад за Изпълнение за 2018 година на Програмата Interreg V-A Румъния-България беше приет от Европейската Комисия.

Основните 2018 г. са относно напредъка на Програмата във връзка с изпълнението на над 150 проекта, финализирането на 40 проекта и постигането на резултати, вече видими из цялата допустима зона.
Пълният текст на доклада може да бъде изтеглен тук.

Публикувано на 24.07.2019

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.