Slide background
Slide background
Slide background

Искате ли да научите повече за резултатите на програмата Interreg V-A Румъния - България и ползите от сътрудничеството между двете страни партньори?

Структурите за управление на Програмата от Румъния и България ще организират на 26 септември 2019 г. Годишната конференция на програмата, както и поредица от дейности, посветени на отбелязването на Деня на европейското сътрудничество 2019, под мотото „ЕВРОПА СИ ТИ!“. Участниците ще създадат интерактивна изложба относно Европейското сътрудничество като част от една обща дейност на ниво програми за териториално сътрудничество.

В периода 6 - 8 септември 2019 г. първи пленер за изкуство и култура ще бъде организиран на открито на централния площад на Видин, България, в рамките на проект „Активно изкуство за атрактивен туризъм”, ROBG - 368, изпълняван от Асоциация "Институт за териториални иновации и сътрудничество - ИТИС", България, в качеството на Водещ бенефициент, в партньорство с Професионална асоциация „Валахия Трансалпина“, Румъния, в качеството на Бенефициент 2.

В случай че Партньор трябва да изтрие обществена поръчка, добавена в списъка с поръчки в раздел „Допълнителна информация“ (чрез натискане на бутона Remove), моля НЕ натискайте бутона SAVE след натискане на бутона Remove или системата ще промени данните на партньора / договора поради грешка в приложението.

Ние вече споделихме, че 8 октомври, от 9:15 часа ние ще сме лице в лице с Европа по време на Европейската седмица на регионите и градовете и ще дискутираме как европейските фондове промениха живота на хората в граничната зона (https://europa.eu/regions-and-ci…/programme/sessions/341_en…).

Страница 1 от 2

Изображения

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.