Slide background
Slide background
Slide background

В четвъртък, 12 декември 2019 г., от 18.00 часа, в залата за събития на хотел Hotel & Pub Roger's в Русе, ул. Никола Палаузов, 5 ще се проведе финалната пресконференция на проект „Риболов по река Дунав: Дунавски риболовни маршрути“. Събитието е организирано от Водещия бенефициент на проекта – Фондация за Развитие Идеин.

Проектът „Трансгранична програма за напреднало обучение за администрациите на окръг Гюргево и област Русе“, ROBG-136, реализиран от Окръжен Съвет Гюргево, Румъния, в качеството на Водещ бенефициент, в партньорство с Областна администрация Русе и община Ценово, България има за основна цел увеличаване на сътрудничеството между Териториално административно звено - окръг Гюргево и област Русе в области от общ интерес като инвестиции от регионално значение и зелена икономика.
Поради това партньорите по проекта предоставят на всички заинтересовани резултатите от проекта (споразумение за партньорство между бенефициентите на проекта, интегрирана стратегия за развитие на енергийна ефективност на ниво трансграничен регион Русе-Гюргево, план за действие, и др., както и снимки, направени по време на изпълнение на проектните дейности). Всички материали са достъпни тук.

На 18 декември 2019 г. в Констанца, Румъния, ще се проведе заключителната конференция на проекта „DANRISS - Разработване на обща база данни и правна рамка за корабните инспекции за общата българо-румънска част на река Дунав с интерфейс към Националната Речна Информационна Служба (RIS)”, ROBG-172.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.