Slide background
Slide background
Slide background

Наръчник за изпълнение на проекти

Структурите на Програмата преработиха Наръчника за изпълнение на проекти, полезен при изпълнение на Вашия проект.

Наръчник за изпълнение на проекти издание 1 редакция 0

Наръчник за изпълнение на проекти издание 1 редакция 1

Преди да използвате някой от шаблоните в този документ се консултирайте със Съвместният Секретариат на Програмата (данните за контакт са достъпни в секция Контакт)

За да се увери, че процесът на одобрение на допълнителните споразумения е гладък и бърз, Програмата иска да уточни начина по който можете да заявите допълнително споразумение. Това допълва разпоредбите на Наръчника за изпълнение на проекти (ще бъдат включени в първата ревизия на документа).

Списъкът на документите, които трябва да се внесат в Съвместния секретариат, в случай на промяна на договора чрез Допълнително споразумение е следния:

  1. Искане за промяна, включително основанието за промяна (подписано от Водещия Бенефициент);
  2. 3 оригинала на Допълнителното споразумение към договора за финансиране (и, ако е приложимо, договора(те) за съфинансиране/споразумението за наблюдение), с подпис и дата (с дата на подаване в СС) на законния представител на водещия бенефициент (подпечатани на всяка страница с кода на проекта);
  3. Раздел на Формуляра за кандидатстване, който е бил променен, ако е приложимо.
  4. Променените Приложения на Договора, ако е приложимо (подпечатан с кода на проекта);
  5. Оправдаващи документи (в оригинал или копие вярно с оригинала)

Всички документи, изброени в точки 3-5 се изпращат в 1 екземпляр и на 1 CD, което да съдържа сканирана версия на документите. Водещият бенефициент следва да потвърди в молбата за промяна, че сканираните документи са идентични с предоставените на хартия.

Ние сме тук

 

Изображения

Март 2018
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.