Slide background
Slide background
Slide background

Като част от процеса, започнат от ЕК за оформяне на предложения за следващото поколение програми в многогодишната финансова рамка след 2020 г., на уебсайта на ЕК: https://ec.europa.eu/info/consultations_en бе публикувано обществено допитване относно следващото поколение Кохезионни фондове на ЕС до 8 март 2018 г.

Управляващият орган издаде Инструкция №. 5/28.12.2017 г. за бенефициентите по Програма Интеррег V-A Румъния-България по отношение на задължението за докладване в системата е-MS за проекти, сключили договор за финансиране по покана 1 - твърди мерки и покана 2. Инструкцията №. 5/28.12.2017 г. можете да намерите тук.

Страница 1 от 2

Ние сме тук

 

Изображения

Януари 2018
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.