Slide background
Slide background
Slide background

Управляващият орган издаде Инструкция № 11/14.11.2019 г. за бенефициенти на Програмата Interreg V-A Румъния-България, свързана със суспендиране на периода на изпълнение, поискано от проектни партньори в ситуация на промяна на партньорството по проекта. Тази инструкция пояснява тълкуването на член 7, алинея 18 от договорите за финансиране и член 7, алинея 16 от договорите за съфинансиране. Инструкция №. 11/14.11.2019 г. е достъпна тук.
Публикувано на 15.11.2019

Във вторник, 26 ноември 2019 г., от 11.00 часа, в административната сграда на Община Добричка ще се проведе Конференция за стартиране на проект „Съвместно управление на риска и партньорство в граничния регион Кълъраш – Добрич “, ул. Независимост, 20, град Добрич. Събитието се организира от Общинска Администрация Добричка, Водещ Бенефициент на проекта.

В петък, 15 ноември 2019 г., в 11.00 часа, в окръжния музей на Телеорман ще се проведе първата пресконференция за проект „Дунав - река с много обща история“. ул. 1-1848, град Александрия. Събитието се организира от музея на окръжния музей на Телеорман, Бенефициент 2 в рамките на проекта.

В периода 15-17 ноември 2019 г. Асоциация „Арете-спорт” Враца, бенефициент 2 в рамките на проект ROBG-291, ще организира 3-то и 4-то издание на Маратон RUN for FUN! Маратонът, който се състои от три маршрута, ще се проведе в Белоградчик.

Изображения

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.