Slide background
Slide background
Slide background

Управляващите органи на програмата Interreg V - A Румъния-България редактираха Наръчника за изпълнение на проект, Януари 2019 г.
Наръчникът е достъпен в раздел "Правила за изпълнение", подраздел "Правила на програмата". Моля, имайте предвид, че тази версия на наръчника е приложима отсега нататък.

Подготвихме видео урок, който обяснява какви стъпки трябва да предприемем, за да създадем доклад на партньора (за искане на разходи), който е достъпен на следния линк: https://youtu.be/l4y-lFHgOaI

Публикувано на 20.12.2018

Напомняме на всички партньори на проекти распоредбите на Инструкция № 6/06.07.2018 г. на УО, според която разходите, направени и платени до 31.12.2018 г., трябва да бъдат включени в отделен доклад на партньора (отчетен период ... - 31.12.2018 г.), който трябва да бъде представен на ПНК най-късно до 28 февруари 2019 г. Този последен партньорски доклад, издаден от бенефициентите за разходи, направени през 2018 година, НЕ трябва да съдържа никакви разходи, направени и платени през 2019 г. (тези разходи ще бъдат включени в следващите доклади на партньорите). Минималният праг от 1000 евро все още трябва да се спазва.

Ние сме тук

 

Изображения

Януари 2019
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.