Slide background
Slide background
Slide background

Cod e-MS proiectului: ROBG-415

Gestionarea comună a riscurilor și parteneriatul în regiunea de frontieră Calarasi - Dobrich

Care este scopul ?

Proiectul are ca scop îmbunătățirea și asigurarea unui management eficient al intervențiilor comune în situații de urgență în zona Călărași - Dobrich, pentru a spori coordonarea și eficiența în răspunsul autorităților în prevenirea comună timpurie, în conformitate cu politicile și orientările UE.

Care este bugetul?

800,216.17 euro, din care 680,183.74 euro FEDR

Ținta la jumătatea perioadei de implementare : 45,165 euro pentru Beneficiarul Lider si 17,200 euro pentru Beneficiarul 2

Cine implementeaza proiectul ?

Beneficiar Lider: Administrația municipiului Dobrich

Beneficiar 2 (B2):Inspectoratul pentru situații de urgență în județul Călărași "Barbu Știrbei"

Care este perioada de implementare ?

Data de începere:13.03.2019

Data de încheiere:12.03.2021

Durata: 24 luni

Unde se implementeaza?

Calarasi din Romania

Dobrich din Bulgaria

Ce se va intampla?                                  

  • Elaborarea strategiei și planului de acțiune pentru activități comune împotriva inundațiilor și altor catastrofe naturale
  • Elaborarea rețelei de parteneriat în regiunea transfrontalieră pentru avertizare timpurie comună și reacție de urgență, inclusiv 1 plan de acțiune
  • Achiziționarea și livrarea de echipamente pentru municipiul Dobrich pentru diminuarea impactului negativ al catastrofelor naturale și al altor dezastre
  • Achiziționarea de echipamente specifice pentru inspectoratul de situații de urgență Călărași

 

Care vor fi rezultatele (în ce constă contribuția la program)?

Realizările programului:  1.245.920 de persoane care beneficiază de acțiuni de gestionare a riscurilor, 860.000 de persoane care beneficiază de măsuri de protecție împotriva inundațiilor, 11 parteneriate comune în domeniul prevenirii rapide comune și răspunsului la situații de urgență

Rezultatele programului: creșterea calității gestionării comune a riscurilor în regiunea transfrontalieră

Stadiul proiectului

Proiectul se află în implementarea. Vor reveni cu detalii după ce beneficiarii vor prezenta primul raport de progres.

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod oficial poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului.