Slide background
Slide background
Slide background

Manual de Implementare a Proiectului

Organismele Programului au revizuit  Manualul de Implementare a Proiectului, util in implementarea proiectului dumneavoastra.

Înainte de a utiliza  unul dintre template-urile acestui document, consultați Secretariatul Comun al Programului (datele de contact sunt disponibile în secțiunea Contact

Pentru a se asigura că procesul de aprobare a actelor adiționale este unul ușor si rapid, Programul ar vrea să clarifice modul în care puteți solicita un act adițional. Acest lucru este complementar prevederilor Manualului de Implementare a Proiectului (vor fi incluse la prima revizuire a documentului).
Lista documentelor care trebuie depuse la Secretariatul comun, în cazul modificării contractului printr-un act adițional este:

1. Cererea de modificare, inclusiv justificarea pentru modificarea (semnată de BL);
2. 3 exemplare originale ale Actului adițional la contractul de finanțare (și, dacă este cazul, contractul(ele) de cofinanțare/acordul de monitorizare), semnate și datate (cu data depunerii la JS) pe ultima pagină de reprezentantul legal al Beneficiarului Lider (ștampilate pe fiecare pagină cu codul proiectului);
3. Secțiunea Formularului de aplicație care a fost modificată, dacă este cazul;
4. Anexele revizuite ale contractului, dacă este cazul (ștampilate cu codul proiectului);
5. Documentele justificative (în original sau copie conform cu originalul).
Toate documentele menționate la punctele 3-5 se trimit în 1 copie și 1 CD, care să conțină versiunea scanată a documentelor. BL confirmă în cererea de modificare, că copiile scanate sunt identice cu cele pe hârtie.

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod oficial poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului.