Slide background
Slide background
Slide background
DANRiSS eMS code 172
 
Разработване на обща база данни и правна рамка за корабните инспекции за общата българо-румънска част на
река Дунав с интерфейс към Националната Речна Информационна

Служба (RIS)

 

Каква е целта?

Да се ​​повишинивотонакоординациямежду Българската изпълнителна агенция "Морска администрация " и Румънската военноморска служба.

Какъв е бюджетът?

1,441,974.96 евро, от които 1,225,678.72евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 214,944 евро за Българската изпълнителна агенция "Морска администрация " и 41,658 евро за Румънската военноморска служба.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Българска изпълнителна агенция "Морска администрация“ (България)

Бенефициент 2 (Б2): Румънска военноморска служба (Румъния)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 11.05.2017

Крайна дата: 10.01.2020

Продължителност: 30 месеца(спиране на периода на изпълнение за периода 15.08.2018 г. - 14.10.2018 г.)

Къде се изпълнява?

Констанца в Румъния

Видин, Русе, София в България

Как се изпълнява?                                 

Разработване на Рамково споразумение за извършените проверки под речния контролен режим в общия участък България-Румъния на река Дунав.

Разработване на специфични правила за корабоплаването в общия Българо-румънски участък от река Дунав

Доставка на интегрирана система за инспекция на кораби - софтуер за електронна база данни пакет и оборудване

Разработване на методология за оценка на риска при инспекции на речен надзор

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 5 подкрепени трансгранични механизми за засилване на капацитета за сътрудничество;

Резултати от програмата: повишаване нивото на координация на публичните институции в допустимата зона, които ще окажат положително въздействие върху собствениците и операторите на кораби, транспортните компании и свързаните с това административни институции - данъчни, митнически, гранична полиция и др.

Статус на проекта:

В началото на проекта бяха проведени редица важни дейности, свързани с началото на проекта, като например създаване на оперативен екип за изпълнение на проекта, определяне на ръководния комитет и провеждане на началната среща и началната пресконференция.

Рамковото споразумение за инспекциите, извършени под режим речен надзор в общия участък България-Румъния на р. Дунав, е подписано от партньорите по проекта на 20.02.2018 г.

Методологията за оценка на риска за надзор на реката е разработена от партньорите по проекта в съответствие с анализа на морските събития, настъпили през периода 2007-2017 г.

Продължават работата по специфичните правила за корабоплаването в общия участък на р. Дунав между България и Румъния.

Основни важни договори за доставка на хардуерно и софтуерно оборудване, интегрирани части от ИТ инструмента - "Доставка на интегрирана система за проверка на кораби - софтуерни пакети и оборудване за електронни бази данни" бяха подписани от двамата партньори по проекта и оборудването бе доставено.

В момента Водещия бенефициент използва разработената система, в коятоима данни, свързани с проверените плавателни съдове, които се движат по река Дунав. Очаква се компонентът на Водещия бенефициент да бъде свързан с компонентът на Бенефициент 2, което създава общата система за проверка на съдовете.

Изображения

Януари 2020
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.