Slide background
Slide background
Slide background
DANRiSS eMS code 172
 
Разработване на обща база данни и правна рамка за корабните инспекции за общата българо-румънска част на
река Дунав с интерфейс към Националната Речна Информационна

Служба (RIS)

 

Каква е целта?

Да се ​​повишинивотонакоординациямежду Българската изпълнителна агенция "Морска администрация " и Румънската военноморска служба.

Какъв е бюджетът?

1,441,974.96 евро, от които 1,225,678.72евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 214,944 евро за Българската изпълнителна агенция "Морска администрация " и 41,658 евро за Румънската военноморска служба.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Българска изпълнителна агенция "Морска администрация“ (България)

Бенефициент 2 (Б2): Румънска военноморска служба (Румъния)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 11.05.2017

Крайна дата: 10.01.2020

Продължителност: 30 месеца(спиране на периода на изпълнение за периода 15.08.2018 г. - 14.10.2018 г.)

Къде се изпълнява?

Констанца в Румъния

Видин, Русе, София в България

Как се изпълнява?                                 

Разработване на Рамково споразумение за извършените проверки под речния контролен режим в общия участък България-Румъния на река Дунав.

Разработване на специфични правила за корабоплаването в общия Българо-румънски участък от река Дунав

Доставка на интегрирана система за инспекция на кораби - софтуер за електронна база данни пакет и оборудване

Разработване на методология за оценка на риска при инспекции на речен надзор

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 5 подкрепени трансгранични механизми за засилване на капацитета за сътрудничество;

Резултати от програмата: повишаване нивото на координация на публичните институции в допустимата зона, които ще окажат положително въздействие върху собствениците и операторите на кораби, транспортните компании и свързаните с това административни институции - данъчни, митнически, гранична полиция и др.

Статус на проекта:

В началото на проекта бяха проведени редица важни дейности, свързани с началото на проекта, като например създаване на оперативен екип за изпълнение на проекта, определяне на ръководния комитет и провеждане на началната среща и началната пресконференция.

Рамковото споразумение за инспекциите, извършени под режим речен надзор в общия участък България-Румъния на р. Дунав, е подписано от партньорите по проекта на 20.02.2018 г.

Методологията за оценка на риска за надзор на реката е разработена от партньорите по проекта в съответствие с анализа на морските събития, настъпили през периода 2007-2017 г.

Продължават работата по специфичните правила за корабоплаването в общия участък на р. Дунав между България и Румъния.

Основни важни договори за доставка на хардуерно и софтуерно оборудване, интегрирани части от ИТ инструмента - "Доставка на интегрирана система за проверка на кораби - софтуерни пакети и оборудване за електронни бази данни" бяха подписани от двамата партньори по проекта и оборудването бе доставено.

В момента Водещия бенефициент използва разработената система, в коятоима данни, свързани с проверените плавателни съдове, които се движат по река Дунав. Очаква се компонентът на Водещия бенефициент да бъде свързан с компонентът на Бенефициент 2, което създава общата система за проверка на съдовете.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.