Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 366

Multicultya (ROBG-366)

Мултикултурно наследство и яхтинг върху природното наследство на Черно море за устойчиво и творческо развитие на туризма в трансграничната зона Констанца Добрич

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да разнообрази туристическите оферти през сезона в трансграничния регион Констанца-Добрич, като развива иновативни и творчески туристически продукти.

Какъв е бюджетът?

473,652.91 евро, от които 402,604.97 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Хуманитарна Фондация Клопот (Румъния)

Бенефициент 2 (B2): НПО Европейски институт по културен туризъм ЕВРИКА (България)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 01.09.2018

Крайна дата: 29.02.2020

Продължителност: 18 месеца

Къде се изпълнява?

Констанца в Румъния

Добрич в България Dobrich – in Bulgaria

Как се изпълнява?

  • 1 предварително проучване
  • 2 работилници
  • 5 туристически продукти
  • 2 приложения за смартфони
  • 1 наръчник за творчески туризъм
  • 1 проучване на тенденциите в творческия туризъм
  • 1 съвместна маркетингова стратегия
  • информационни и промоционални дейности

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: създадени 2 интегрирани туристически продукти/услуги, 10.000 очакван брой посещения на поддържаните обекти на културно и природно наследство и атракция, 1 стратегия за валоризация на културното и природно наследство.

Резултати от програмата: увеличаване на броя нощувки в трансграничния регион с 10.000.

Статус на проекта

Досега основните постигнати резултати включват организацията на:

- 3 дневна трансгранична яхтена демонстрационна обиколка

- 3 дневна религиозна демонстрационна обиколка

- 3 дневен демонстрационен фестивал за пясъчно строителство

- 3 дневен трансграничен танцов фестивал за любители туристи

Допълнителна информация може да намерите на: https://www.multicultya.eu, https://www.facebook.com/multicultya2019/, https://www.youtube.com/channel/UCQwYHIuoE3-dLgVW0b0rV8Q/featured

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.