Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 442

"Подобрени възли Гюргево-Бяла за по-добра връзка с инфраструктурата ТЕN-Т",

eMS 442

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да се подобри общата транспортна система чрез ефективно свързване на общностите Гюргево в Румъния и Русе в България с основна и всеобхватна транспортна мрежа TEN-T. Рехабилитацията на 17,33 километра пътна инфраструктура - 12,53 километра в Гюргево и 4,8 километра в Русе - ще подобри условията за безопасност, както и конкурентоспособността на двата партньора, ще позволи по-добро използване на туристическия потенциал и ще подобри капацитета за сътрудничество от двамата партньори в областта на транспорта и безопасността на трафика.

Какъв е бюджетът?

7,974,947.04 евро, от които6,778,704.97ЕФРР

Цел в средата на изпълнение на периода: 50,000 евро за водещ бенефициент, 61,700 евро за Бенефициент 2.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Териториално административно звено Окръг Джургиу (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2):Община Бяла (България)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 22.08.2018

Крайна дата: 21.08.2021

Продължителност: 36 месеца

Къде се изпълнява?

Гюргево в Румъния

Русе в България

Как се изпълнява?

  • Изготвяне на съвместна система за управление на трафика
  • Черно-картографиране на улиците в Бяла и разработване на модул / приложение - интегрирана система за осведомяване за мерки за безопасност на движението в двете общини
  • Изготвяне на проучване на трафика и нуждите от развитие на пътната инфраструктура за трансграничния район на Водещия бенефициент
  • Рехабилитация на окръжен път Гюргево DJ412A Адунатати Копацени - Даръсти Вилас - Новачи - Попещи - Михайлещи
  • Рехабилитация на улици в община Бяла
  • Публикуване на рекламни материали и организиране на информационни събития

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата17,33 км реконструирани или модернизирани пътища, 6 съвместни механизми за улесняване на свързването на вторични / третични възли с инфраструктурата на ТЕN-Т (напр. Насочване по маршрута, откриване и управление на инциденти / извънредни ситуации, проучвания на потоците трафик, трансгранични проучвания.

Резултати от програмата: 29,450 от трансгранично население, обслужвано от модернизирана инфраструктура, водеща до TEN-T

Статус на проекта

-                         

Изображения

Октомври 2019
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.