Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 452

ROBG-452 “Добре дошли в средновековието”

Каква е целта?

Общата цел на проекта "Добре дошли в средновековието" е да се подобри устойчивото използване на природното и културно наследство на общините Мездра и Добрословени, чрез създаването на два важни фестивала - римски и средновековен, реконструирайки живота и традициите на времето, обединявайки заинтересованите страни от всички трансгранични региони способни да допринесат и да популяризират културата и историята на региона.

Какъв е бюджетът?

495,103.46 евро, от които420,837.93 ЕФРР

Цел в средата на изпълнение на периода: 140,000 евро за водещ бенефициент, 143,000 евро за Бенефициент 2.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Мездра - България

Бенефициент 2 (Б2):Община Добрословени - Румъния

Кога се изпълнява?

Начална дата: 28.09.2018

Крайна дата: 27.03.2020

Продължителност: 18 месеца

Къде се изпълнява?

Враца България

Олт Румъния

Как се изпълнява?

  • Проучване на фестивали, събития и групи, представящи средновековието и римските традиции на Румъния и България
  • Конференция за приемане на обща стратегия за популяризиране на древните и средновековните традиции
  • Закупуване на оборудване, необходимо за организирането на фестивалите
  • Организиране на средновековен фестивал в Мездра в археологическия комплекс "Калето" и на римски фестивал в Добрословени
  • Популяризиране на двата интегрирани туристически продукта на туристическите изложения в София и Букурещ

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Резултати от програмата: с 1100 повече посещения на поддържани обекти на културно и природно наследство и атракции, 2 интегрирани туристически продукта / услуги, 1 обща стратегия, политика или план за управление за валоризиране (включително повишаване на осведомеността) на културното и природно наследство чрез неговото възстановяване и популяризиране. за устойчива икономическа употреба.

Резултати от програмата: 1000 туристически нощувки в трансграничния регион.

Статус на проекта:

Проектът премина през първите шест месеца от изпълнението си. ВБ завърши своята част от изследванията на фестивали, събития и групи, представяйки средновековието и римските традиции на Румъния и България.

Б2договориха част от оборудването, необходимо за организацията на фестивалите. И двамата бенефициенти участваха в туристическото изложение в София, а ЛБ отчете 240 увеличавания на посещенията на обектa на културното наследство.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.