Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 476

DARILOCHI (ROBG-476)

Дунав - река с много обща история

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да подобри устойчивото развитие, опазването, съхранението и популяризирането на културното наследство и да подобри социално-икономическата ситуация в региона.

Какъв е бюджетът?

499,514.72 евро, от които 424,587.50 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ): Фондация „Отворена длан“ (България)

Бенефициент 2 (Б2): Окръжен Музей Телеорман

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 07.09.2018

Крайна дата: 06.03.2020

Продължителност: 18 месеца

Къде ще се изпълнява?

Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич в България

Констанца, Кълъраш, Гюргево, Телеорман, Долж, Мехединци, Олт в Румъния

Как ще се изпълнява?

  • Съвместно проучване и изследване на културните обекти с обща история;
  • Изготвяне на обща стратегия;
  • Дигитализиране на изследваните и проучени обекти и изработване на техните 360° цифрови изображения;
  • Изработване на 3D трансгранични модели.

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- с 11,000 повече посещения на подкрепени обекти от културното и природно наследство и атракции;

- създадени 2 интегрирани туристически продукта/услуги;

- 1 обща стратегия, политика или план за управление за валоризиране (включително повишаване на осведомеността) на културното и природното наследство чрез възстановяването и популяризирането му за устойчиво икономическо развитие;

Резултати от програмата: 80 туристически нощувки в трансграничния регион.

Статус на проекта

След реорганизацията на партньорството, последвала официалното оттегляне на Б2, изпълнението на проекта продължава и досега са постигнати следните резултати:

Втората част от информацията за разработването на „Съвместно проучване и изследване на културните обекти с обща история“ беше набавена.

Следните румънски културни и исторически обекти с обща история бяха посетени, сканирани и заснети:

- Църквата на манастира Дервент, с. Галица, окръг Констанца, Румъния; Църква “Св. Никола”, Констанца, Румъния; Кралският дворец, Констанца, Румъния;

- Манастир “Водица“, Оршова, Румъния;

- Църква Свети Никола, Истрия, Румъния;

- Паметник на независимостта, Турну Магуреле, Румъния;

- Параклисът Стела Марис от Витънещи, Александрия, Румъния;

- Мостът на Константин, Корабия, окръг Олт, Румъния;

- Музей на изкуството и етнографията, Калафат, окръг Долж, Румъния.

В допълнение ВБ закупи девет 3D трансгранични модела на историческите обекти, идентифицирани до този момент в българската част на трансграничния регион, а именно:

1. 3D трансграничен модел на католически храм, „Св. Йосиф, село Бардарски геран;

2. 3D трансграничен модел на къщата на Дина Бабиш, бившетоРумънско консулство, Русе;

3. 3D трансграничен модел на Държавната търговска гимназия, Свищов;

4. 3D трансграничен модел на бившето румънско училище / художествена галерия, Тутракан;

5. 3D трансграничен модел на Скалния манастир Свети Димитър Басарабовски, с. Басарбово;

6. 3D трансграничен модел на бившия румънски съд / Художествена галерия, Добрич;

7. 3D трансграничен модел на Панорама „Епопея” Плевен;

8. 3D трансграничен модел на Регионален исторически музей Плевен;

9. 3D трансграничен модел на Историческия музей Видин.

Очаква се още 9 3D модела на румънски обекти да бъдат доставени до декември 2019.

Предвижда се всички 18 3D трансгранични модела да бъдат изложени по време на 8-те изложби, които ще бъдат организирани и ще се провеждат на различни места в трансграничния регион.

Относно работен пакет „Комуникация“ ВБ е в последните етапи на подписване на договор за създаване и изработване на 1 официален уебсайт, 1 мобилно приложение за iOS платформа и 1 мобилно приложение за платформа Android.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.