Slide background
Slide background
Slide background

На 11 февруари 2020 г., от 10.30 часа, в залата за събития на Спа хотел Ата във Вършец ще се проведе заключителната пресконференция на проект „Легенди, път към по-привлекателна туристическа дестинация“. Събитието е организирано от Бенефициент 2 на проекта – Сдружение "Агенция за развитие на Северозападна България".

Страница 2 от 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.