Slide background
Slide background
Slide background

Разходи 2018 спрямо разходи 2019

Любезно молим всички бенефициенти, особено Водещите бенефициенти, да обръщат внимание, когато докладват разходи, направени през последните няколко месеца. Разходите, извършени и платени до 31 декември 2018 г., следва да бъдат включени в отделни доклади от разходите за 2019 година. Програмата отчита разходите, направени през 2018 г. в рамките на целите за изпълнение, затова всички доклади, подадени чрез системата eMS, се разделят по този начин.

Изображения

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.