Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 467

"Legendele, o cale spre o destinație turistică mai atractivă" e-MS 467

Care este scopul ?

Obiectivul principal al proiectului este de a îmbunătăți atractivitatea turistică a zonei vizate (Dolj, Olt, Mehedinți, Montana, Vidin și Vratsa) prin identificarea, salvarea, conservarea și promovarea inestimabilă a patrimoniului imaterial, legende locale, cu scopul îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului natural și a resurselor și a patrimoniului cultural.

Care este bugetul?

499 165.02 euro, din care 424 290.26 euro FEDR

Ținta la jumătatea perioadei de implementare : 51,376 euro pentru Beneficiarul Lider si 96,700 euro pentru Beneficiarul 2

Cine implementeaza proiectul ?

Beneficiar Lider: Forever for Europe Association (Romania)

Beneficiar 2 (B2): Asociația pentru Beneficiile Private "Agenția pentru Dezvoltarea Nord-Vest a Bulgariei" (Bulgaria).

Care este perioada de implementare ?

Data de începere: 01.09.2018

Data de încheiere: 29.02.2020

Durata: 18 luni

Unde se implementeaza?

Vidin, Montana, Vratsa din Bulgaria

Dolj, Mehedinti, Olt din Romania

Ce se va intampla?

    • Colectarea legendelor locale legate de moștenirea naturală și resursele și patrimoniul cultural din zona CBC vizată, cu potențialul de a deveni atracții turistice durabile și de a le ilustra prin reprezentare grafică;
    • Îmbunătățirea nivelului de atractivitate a turismului transfrontalier prin dezvoltarea a două produse turistice comune, și anume Harta Legendară (versiunea pe hârtie și e-hartă împreună cu catalogul explicativ) și Tabăra Legendară (eveniment comun dedicat elevilor și cadrelor didactice);
    • Creșterea numărului de turiști în zona vizată prin promovarea utilizării durabile a patrimoniului comun în termenii legendelor locale prin distribuirea materialelor turistice elaborate, elaborarea și difuzarea producției video și organizarea Taberei Legendare pentru 240 elevi și 48 cadre didactice.

Care vor fi rezultatele (în ce constă contribuția la program)?

Realizările programului: 

- 1 strategie comună, plan politic sau de gestionare pentru valorificarea (inclusiv creșterea gradului de conștientizare) patrimoniului cultural și natural prin restaurarea și promovarea acestuia pentru utilizări economice durabile;

- 2 produse / servicii turistice integrate create;

- creșterea numărului estimat de vizite cu 348, pe siturile sprijinite de patrimoniul cultural și natural și atragerea acestora;

Rezultatele programului: 348 de nopți turistice în regiunea transfrontalieră.

Stadiul proiectului

Proiectul se află la sfârșitul celei de-a 9-a luni de implementare în decurs de 18 luni. Până în prezent, toate activitățile proiectului sunt implementate în conformitate cu programul aprobat și nu se identifică nicio problemă în ceea ce privește implementarea fizică până la momentul actual de implementare. Cu toate acestea, se constată o mică întârziere în elaborarea documentației de licitație pentru "Producerea unei producții video comune care să promoveze legendele", care, după cum a declarat LB, vor fi recuperate în termen scurt de la contractor și până acum nu au produs un impact negativ asupra programului de activități.

Echipa comună de gestionare internă a proiectelor în numele ambilor beneficiari a fost înființată în prima perioadă de raportare. De asemenea, în cadrul perioadei de raportare actuale (01.09.2018 - 28.02.2019), beneficiarii proiectului au efectuat și Reuniunea de proiect nr. 1 la Craiova la 26.11.2018, 7 reprezentanți. În cadrul activității "Identificarea legendelor locale cu potențialul de a deveni atracții turistice durabile" au fost identificate până acum 3 Legende din Dolj, 3 Legende din Olt și 3 Legende din Mehedinți și 4 Legende din Montana, 3 Legende din Vratsa și 3 Legende din Vidin .

În cadrul activității "Organizarea taberelor legendare de 4 zile din Bulgaria", au fost organizate prima și a doua tabără legendară din Varshetz, BG - primul tabără legendară desfășurată în perioada 13.01-17.01.2019) și a doua tabără legendară, perioada 12.05 - 16.05.2019 cu participarea a 30 de studenți din RO, 30 de studenți din BG, 6 de profesori din BG, 6 de profesori din RO, 1 animator din BG, 1 animator din RO și 1 traducător și 6 reprezentanți ai PMT. De asemenea, site-ul proiectului este în curs de dezvoltare - www.danubelegends.eu. Site-ul Web se află încă în faza de elaborare și urmează să fie livrat în versiunea finală operațională către LB.

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod oficial poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului.