Slide background
Slide background
Slide background

ROBG – 142 “CBC LABORLAB - Разработване на интегриран и приобщаващ пазар на труда на трансгранично равнище”

Каква е целта?

Да се ​​подпомогне интегрирането на трудовата заетост и трудовата мобилност в трансграничната зона като общ "пазар" чрез създаване на модела CBC LABORLAB.

Какъв е бюджетът?

663,918.08 евро, от които564,330.35 евро ЕФРР

Цел в на периода средата на изпълнение: 105,170 евро за ВБ, 10,560 евро за Б2, 20,000 евро за Б3и 18,513 евро заБ4.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициентБ): Камара за търговия, индустрия и земеделие Кълъраш (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Румънската асоциация за технологичен трансфер и иновации – филиал Мехидинци (Румъния)

Бенефициент 3 (Б3): Русенска търговско-индустриална камара (България)

Бенефициент 4 (Б4): Търговско-промишлена палата - Враца (България)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 05.05.2017

Крайна дата: 04.05.2019

Продължителност: 24 месеца

Къде се изпълнява?

Кълъраш, Мехединци в Румъния

Русе, Враца в България

Как ще се изпълнява?                            

  • Подготовка на проекта;
  • Управление на проекта;
  • Трансгранични проучвания и структурен анализ относно бъдещото развитие на трудовия пазар;
  • Разработване и предоставяне на съвместни специални програми за професионално обучение;
  • Създаване на CBC LABORLAB Клъстер за подпомагане на заетостта и трудовата мобилност;
  • Стратегия и информационни кампанииотносно възможностите за работа и трудова мобилност на ниво трансгранична зона ;
  • Дейности за комуникация, разпространение и публичност;

Какви са резултатите (Какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 23 вида инициативи, които активират мобилността на работната сила в трансграничната зона; 4720 участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместно обучение

Резултати от програмата: 480 души ще имат достъп до съвместни инициативи за заетост

Статус на проекта

Началната пресконференция на проекта се проведе на 11-ти Август 2018г. в гр. Кълъраш.

Проучването за развитието на трудовия пазар беше изготвено и беше прието от ВБ с протокол № 1/05.03.2018.

ВБ получи оборудването свързано с договор №145/22.03.2018.

Подписани бяха договорите за информиране и публичност, уеб платформа, събития и организиция на курсове.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.