Slide background
Slide background
Slide background

ROBG - 125

ROBG – 125 P.S.

Партньори в безопасност

Каква е целта?

Проектът има за цел да подобри капацитета за реакция и решаване на извънредни ситуации, причинени от снеговалежи и снегонавявания, наводнения и пожари в трансграничния регион Бойница (България) - Брънищя, Брощени (Румъния)

Какъв е бюджетът?

1,040,809.39 евро, от които884,687.98 евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 178,686 евро за ВБ, 34,713 евро за Б2 и 144,283 евро за Б3.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Териториално административнозвено - Комуна Бранище (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Териториално административно звено - Комуна Брощени (Румъния)

Бенефициент 3 (Б3): Община Бойница (България)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 17.03.2017

Крайна дата: 16.03.2020

Продължителност: 36 месеца

Къде се изпълнява?

Видин в България

Мехединци в Румъния

Как се изпълнява?                                  

  • закупуване на специални съоръжения за справяне с аварийни ситуации при снеговалежи и снегонавявания, наводнения и пожари;
  • единна система за управление на риска (общи процедури и мерки за управление на риска)

Какви са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 6.409 души, възползващи се от дейности за управление на риска, 4.692 души, възползващи се от мерки за защита от наводнения, 1,827 души, възползващи се от мерки за защита от горските пожари, 1 съвместно партньорство в областта на съвместното ранно предупреждение и реакция при извънредни ситуации

Резултати от програмата: подобрено качество на съвместното управление на риска

Статус на проекта:

Основните постижения в резултат на партньорското сътрудничество в проекта са:

-установяване на екипа по проекта така както е предвидено в апликационната форма (ВБ, Б2 и Б3), сключване на външни консултантски услуги за управление и координация на проекта (ВБ, Б2 и Б3), искания за авансови плащания (ВБ, Б2 и Б3), провеждане на 4 управленски срещи (ВБ, Б2 и Б3), договаряне на услуги за писмен и устен превод (LB и B2), договаряне на срещи за информация и публичност (Б2), подготовка на тръжната документация за избор на доставчик на услуги за разработване на съвместна система за управление на риска (Б2), организиране на 2 пресконференции, закупуване на оборудване, предвидено в Дейност 1 (ВБ), подготовка на тръжната документация за придобиване на специални съоръжения за извънредни ситуации (ВБ и Б3).

Всички действия / дейности, извършени от партньорите през този отчетен период, са направени за добро/ правилно изпълнение на проекта: осигуряване и координиране на необходимите човешки и материални ресурси, добра комуникация между партньорите, визуална идентичност на проекта и програмата за финансиране. В това отношение всички партньори допринесоха за изпълнението на дейностите и резултатите, предвидени в апликационната форма.

Изображения

Октомври 2019
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.