Slide background
Slide background
Slide background

ROBG - 125

P.S. (ROBG-125)

Партньори в безопасност

Каква е целта?

Проектът има за цел да подобри капацитета за реагиране и решаване на извънредни ситуации, причинени от снеговалежи и заледяващи феномени, наводнения и пожари в трансграничен мащаб в област Бойница (България), Бранище, Бощени (Румъния)

Какъв е бюджетът?

1,040,809.39 евро, от които884,687.98 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Териториална административна единица община Бранище (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Териториална административна единица община Брощени (Румъния)

Бенефициент 3 (Б3): Община Бойница (България)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 17.03.2017

Крайна дата: 16.03.2020

Продължителност: 36 месеца

Къде се изпълнява?

Видин в България.

Мехединци в Румъния.

Как се изпълнява?                                 

  • Придобиване на специални съоръжения за справяне с аварийни ситуации при снеговалежи и язовирни явления, наводнения и пожари;
  • Единна система за управление на риска (общи процедури и мерки за риск и управление)

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 6.409 души, които се възползват от действия за управление на риска, 4.692 души, които да се възползват от мерките срещу наводнения, 1,827 души, които да се ползват от мерките за опазване на горските пожари, 1 съвместно партньорство в областта на съвместното ранно предупреждение и реакция при извънредни ситуации

Резултати от програмата: подобрено качество на съвместното управление на риска

Статус на проекта

Всичките партньори закупиха необходимото оборудване:

ВБ закупи специалното оборудване за справяне с аварийни ситуации, причинени от снежни валове и обледеняване, наводнения и пожари (специално превозно средство за първа намеса и контрол - пожари и наводнения, трактор и ремарке самосвал) на стойност 894 000 лей без ДДС.

Б2 закупи специализиран основен автомобил с прикачно оборудване / снегорезачка / за поддръжка на пътя през зимните условия – снегорин.

Б3 закупи оборудването, предвидено в апликационната форма (трактор, ремарке самосвал, снегорин, багер, автоцистерна).

Изображения

Януари 2020
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.