Slide background
Slide background
Slide background

ROBG - 123

ROBG – 123 D-EMERSYS

Сили за бърза намеса при химически, биологични, радиологични и ядрени извънредни ситуации по поречието на река Дунав

Каква е целта?

Да се създаде група за бърза намеса в случай на ХБРЯ извънредни ситуации по поречието на река Дунав в рамките на структурата на властите, борещи се с извънредни ситуации в трансграничната зона.

Какъв в бюджетът?

5,954,370.34 евро, от които5,061,214.79 евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 12,322 евро за Водещия Бенефициент, 42,288 евро за Бенефициент 2 и 358,128 евро за Бенефициент 3

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Национален институт за научноизследователска и развойна дейност за физика на материалитеНИФМ (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2)Главен инспекторат за извънредни ситуации - Министерство на вътрешните работи (Румъния)

Бенефициент 3 (Б3): Главнадирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Министерство на вътрешните работи(България)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 30.12.2016

Крайна дата: 29.11.2018

Продължителност: 23 месеца

Къде се изпълнява?

Цялата допустима зона на програмата INTERREG V-A Румъния - България

Как се изпълнява?                                  

 • Осигуряване на идентично мобилно оборудване за полицейските ХБРЯ звена и от двете страни на границата за откриване на опасни материали;
 • Предоставяне на средства за бързо разгръщане и ефективно ограничаване;
 • Осигуряване на оперативна съвместимост на всички нива между ХБРЯзвената за намеса от двете страни на границата;
 • Инициаране създаването на RENFLAB, регионалналаборатория по екологична криминалистика, която да действа като удостоверяващ и поддържащ аналитичен орган в региона;
 • Предоставяне на оборудване за лаборатория на НИФМ;
 • Информационни и рекламни дейности - пресконференции, медийни събития, създаване на уебсайт.

Какви ще бъдат резултатите (какъв ще е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 1 съвместно партньорство в областта на съвместното ранно предупреждение и спешна реакция

Резултати от програмата:повишаване качеството на реакция и възстановяване в случай на ХБРЯизвънредни ситуации в трансграничния регион

Статус на проекта

 • Управлението и координацията на проекта сапостоянно осигурени от партньорите по проекта;
 • Основният резултат, постигнат по време на изпълнението на проекта, е закупуването на ХБРЯ оборудване за Б2 и Б3, възлизащо на 3,389,000.00 евро (без ДДС), включително 3 бързи ХБРЯ кораби за Б2 и 4 ХБРЯ контейнера и 4 мобилни платформи за Б3;
 • ВБ закупи SE-EBS-EDX сканиращ микроскоп с висока резолюция на стойност 422, 671.00 евро (с ДДС);
 • Продължени бяха дейностите по организиране на петте курса на обучения;
 • Процедурите за възлагане на обществени поръчки вече са финализирани на ниво бенефициенти по проекта;
 • За подготовка на двете предвидени симулационни упражнения бяха организирани две конференции за планиране и три технически срещи между представители на Б2 и Б3;
 • Информационните и рекламни дейности са в ход. ВБ и Б2 вече са разработили промоционалните материали, включително уебсайта на проекта, достъпен на линка

Изображения

Октомври 2019
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.