Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 419

Иновативен подход (ROBG-419)

Иновативният подход за насърчаване на културното наследство в трансграничния регион България – Румъния

Каква е целта?

Проектът има за цел да повиши конкурентоспособността на Горна Оряховица и Рошиори де Веде и да направи двата града по-привлекателни за туристите от трансграничния регион. Освен това друга цел е запазването и популяризирането на историческото и културното наследство на района.

Какъв е бюджетът?

1 427 918.76 евро, от които 1 213 730.94 евроЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Горна Оряховица

Бенефициент 2 (Б2): Община Рошиорий де Веде

Къде ще се изпълнява?

Начална дата: 11.09.2018

Крайна дата: 10.09.2020

Продължителност: 24 месеца

Къде се изпълнява?

Велико Търново в България

Телеорман в Румъния

Как ще се изпълнява?                           

  • Реализация на 3D картографиране в община Горна Оряховица и община Рошиори де Веде
  • Организиране на изложби за представяне на 3D картографиране в Горна Оряховица и Рошиори де Веде
  • Създаване на виртуален музей в община Горна Оряховица и община Рошиори де Веде
  • Изготвяне на общ план за реклама на културното наследство в трансграничния регион

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: 1 обща стратегия за валоризиране на културното и природното наследство чрез възстановяването и насърчаването му за устойчиви икономически цели; 2 създадени интегрирани туристически продукти; 10000 посещения на поддържани обекти с културно и природно наследство

Резултати от програмата: 1000 туристически нощувки в района на трансграничния регион

Статус на проекта

Официалните прожектирания на 3D Mapping Show се проведоха в Горна Оряховица в следните периоди: 27-30.05.2019, 21-22.09.2019 и 28-29.09.2019, а в период 07-28.10.2019 шоуто беше прожектирано в Рошиорий де Веде.

Дейността „Създаване на виртуален музей в община Горна Оряховица и община Рошиорий Де Веде“ изостава от графика, тъй като Б2 не успя да подпише договора за закупуване на оборудване за създаване на Виртуален Музей на община Рошиорий Де Веде, съществува риск тази дейност да не може да бъде осъществена навреме. За да предотврати този проблем, ВБ инициира допълнително споразумение към договора, с което иска удължаване на срока за изпълнение на проекта с 10 месеца.

Проектът не е разработил специален уебсайт, но информация за проекта може да бъде намерена на следните линкове: https://www.g-oryahovica.org и www.primariarosioriidevede.ro.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.