Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 296

“YoungVolunteer”, eMS 296
 

Каква е целта?

Основната цел на проекта е да развие доброволческия дух специално сред младите хора (ученици от гимназии, 15-19 годишни) чрез редица механизми.

Какъв е бюджетът?

348,921.03 евро, от които296,582.85евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 12,381 евро за ВБ, 3,000 евро за Б2, 3,000евро за Б3, 3,000 евро за Б4.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Асоциация АИССЕРКълъраш(Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Финдация за устойчиво развитие и Просперитет(България)

Бенефициент3 (Б3): Теоретична гимназия Михай Еминеску (Румъния)

Бенефициент 4 (Б4):Гимназия “Васил Левски”

Кога се изпълнява?

Начална дата: 05.09.2018

Крайна дата: 04.03.2020

Продължителност: 18 месеца

Къде се изпълнява?

Враца, Силистра в България

Кълъраш в Румъния

Как се изпълнява?                                 

  • 2 нови кабинета от всяка гимназия ще бъдат оборудвани, за да могат доброволците да изучават и практикуват различни мерки за намеса при извънредни ситуации. Необходимото оборудване за кабинетите ще бъде закупено: манекени, носилка, медицинско оборудване за учене (маски, ръчна вентилация, цервикална яка, шина, друго), комплект за оказване на първа помощ за обучение, видео проектор и интерактивни смарт дъска, мебели; учители ще бъдат обучени, за да могат да обучават доброволците;
  • 2 съвместни партньорствав областта на съвместното ранно предупреждение и реакцията при извънредни ситуации с публичните институции (1 в Румъния и 1 в България);
  • 1 уеб платформа, която ще съдържа младата доброволческа общност. Уеб платформата ще съдържа всичките документи на проекта, инструкции за извънредни ситуации, снимки и информация за организираните събития и форум, в който доброволците ще могат да организират и обменят информация с цел по-доброкоординиране;
  • 4 доброволчески кампании, организирани в допустимата зона на програмата, регион Кълъраш/Силистра: 2 пилотни дейности ще бъдат организирани в Румъния и 2 пилотни дейности ще бъдат организирани вБългария (4 дена всяка).

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:

-17,538 население, ползващо се от мерки за защита от наводнения;

- 17,538 население, ползващо се от мерки за защита от горски пожари;

Резултати на програмата: Качеството от съвместното управление на риска в трансграничната зона

Статус на проекта

Всички дейности по проекта се изпълняват в съответствие с одобрения график и работен план от АФ (предложените дейности по проекта, дейностите и целевите групи са свързани с учениците и техните ежедневни дейности през учебната година, планират се основните събития по проекта и очакваните резултати) Създаден е съвместен вътрешен екип за управление на проекта от името на всички бенефициенти на проекта. 1 Авариен кабинет (оборудван с манекени, носилка, медицинско оборудване за учене: маски - 4 единици, ръчна вентилация - 4 единици, шийка - 4 единици, шина - 2 единици, измерване на кръвното налягане - 4 единици, тест за кръвна захар - 4 единици

Създаден е комплект за първа помощ за учене в сградата Б3 - Теоретична гимназия “Михай Еминеску”, Кълъраш и 1 авариен кабинет в България. Уеб сайтът на проекта вече функционира и може да бъде достъпен на следния линк: www.youngvolunteer.eu.

Изображения

Октомври 2019
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.