Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 296

Млад доброволец (ROBG 296)

Каква е целта?

Основната цел на проекта е да развие доброволческия дух специално сред младите хора (ученици от гимназии, 15-19 годишни) чрез редица механизми.

Какъв е бюджетът?

348,921.03 евро, от които 296,582.85 евро ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Асоциация АИССЕРКълъраш(Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Фондация за устойчиво развитие и Просперитет(България)

Бенефициент3 (Б3): Теоретична гимназия Михай Еминеску (Румъния)

Бенефициент 4 (Б4):Гимназия “Васил Левски”

Кога се изпълнява?

Начална дата: 05.09.2018

Крайна дата: 04.03.2020

Продължителност: 18 месеца

Къде се изпълнява?

Кълъраш в Румъния

Враца, Силистра в България

Как се изпълнява?

  • 2 нови кабинета от всяка гимназия ще бъдат оборудвани, за да могат доброволците да изучават и практикуват различни мерки за намеса при извънредни ситуации. Необходимото оборудване за кабинетите ще бъде закупено: манекени, носилка, медицинско оборудване за учене (маски, ръчна вентилация, цервикална яка, шина, друго), комплект за оказване на първа помощ за обучение, видео проектор и интерактивни смарт дъска, мебели; учители ще бъдат обучени, за да могат да обучават доброволците;
  • 2 съвместни партньорствав областта на съвместното ранно предупреждение и реакцията при извънредни ситуации с публичните институции (1 в Румъния и 1 в България);
  • 1 уеб платформа, която ще съдържа младата доброволческа общност. Уеб платформата ще съдържа всичките документи на проекта, инструкции за извънредни ситуации, снимки и информация за организираните събития и форум, в който доброволците ще могат да организират и обменят информация с цел по-доброкоординиране;
  • 4 доброволчески кампании, организирани в допустимата зона на програмата, регион Кълъраш/Силистра: 2 пилотни дейности ще бъдат организирани в Румъния и 2 пилотни дейности ще бъдат организирани вБългария (4 дена всяка).

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 17,538 население, ползващо се от мерки за защита от наводнения;

- 17,538 население, ползващо се от мерки за защита от горски пожари;

Резултати на програмата: Качеството от съвместното управление на риска в трансграничната зона

Статус на проекта

Изпълнението на проекта продължава. Постигнатите досега резултати от проекта са следните:

Б3 - Теоретична гимназия „Михай Еминеску“ (Румъния) и Б4 - СОУ„ Васил Левски“България вече са създали два спешни кабинета за първа помощ в техните седалища. Кабинетите бяха оборудвани с манекени, носилки, медицинско оборудване за обучение: маски, ръчна вентилация, шийна яка, шина, монитор за кръвно налягане, кръвен глюкозен тест и аптечка за обучение. И двата кабинета работят и се използват от ученици.

Освен това, за извършване на пилотни действия за доброволческата общност, предвидени за изпълнение в рамките на проекта, ВБзакупи почистващи материали, като: професионални тампони за боклук, държач за торби за боклук, големи торби за боклук, ръкавици и лопати. Материалите ще бъдат използвани по време на 4 доброволчески кампании, предвидени да бъдат организирани в района на Кълъраш - Силистра.

В рамките на РП „Комуникация“ бенефициентите организираха пресконференцията за стартиране на проекта в Кълъраш и разработиха уебсайт на проекта, който може да бъде намерен на следния линк: www.youngvolunteer.eu.

Изображения

Януари 2020
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.