Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 528

UNIMIS (ROBG–528)

Съвместен отворен прозорец към мистериите на Вселенатаe

Каква е целта?                                

Общата цел на проекта е да се извлече полза от туристическия потенциал на региона (природен и културен), чрез диверсификация на туристическото предложение на трансграничния регион, съсредоточено върху научния туризъм.

Какъв е бюджетът?

1,473,253.99 евро, от които 1,252,265.87 евро от ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 55,000 евро за ВБ, 18,000 евро за Б2, 12, евро за Б3 и 4,000 евро за Б4

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ): Природонаучен музеен комплекс Констанца

Бенефициент 2 (Б2): Исторически музей Каварна

Бенефициент 3 (Б3): Военноморската академия "Мирчя чел Бътрън"

Бенефициент 4 (Б4): Национален колеж "Мирчя чел Бътрън"

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: 04.10.2018

Крайна дата: 03.10.2021

Продължителност: 36 месеца

Къде ще се изпълнява?

Каварна, област Добрич в България

Констанца в Румъния

Как ще се изпълнява?

· Разработване на 3 туристически продукта: лагери за астрономия, звездна навигация и произход

·     Разработване на стратегия за валоризиране на природното и културно наследство чрез възстановяване (където е приложимо) и популяризиране

·       Създаване на център за върхови постижения, който да има общ образец на региона Констанца-Добрич с цел привличане на туристи

·       Организиране на комуникационни събития 

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: 3 създадени интегрирани туристически продукти / услуги, 2 общи стратегии за валоризиране на културното наследство; 1 обща стратегия, политика или план за управление за валоризиране (включително повишаване на осведомеността) на културното и природното наследство чрез възстановяването и насърчаването му за устойчиво икономическо използване

Резултати от програмата: повишаване на броя на нощувките в трансграничния район със 47,000.

Статус на проекта

Освен това B3 е определил и настроил подходяща класна стая, която ще бъде използвана за провеждане на уроци по астрономия. Първото събитие, наречено „Навигация по звезди“ беше организирано в помещенията на Военноморската академия, съчетавайки научния компонент с любовта към морето и давайки възможност за древни и съвременни начини на учене, приемайки за ориентир звездите

Съвместните вътрешни екипи за управление на проекти от името на четирите бенефициенти по проекта (бяха създадени и досега бяха проведени няколко работни срещи на екипа.

На нивото на водещия бенефициент вече има договорени договори за услуги по управление на проекти, услуги за обществени поръчки и за закупуване на офис и видео оборудване.

В момента екипът на LB работи върху тръжната документация за закупуването на 4K хибриден планетариум и планетариум шоу, които са основата за основни туристически продукти като астрономически лагери, навигация по звезди и произход, които се предлагат да бъдат разработени в рамките на проекта.

Освен това B2 е близо до подписване на договор за наемане на треньор с водач и обслужване на събитията „Дни на отворените врати“.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.