Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 528

“Съвместен отворен прозорец към мистериите на Вселената”-eMS 528

Каква е целта?

Общата цел на проекта е да се извлече полза от туристическия потенциал на региона (природен и културен), чрез диверсификация на туристическото предложение на трансграничния регион, съсредоточено върху научния туризъм.

Какъв е бюджетът?

1,473,253.99 евро, от които 1,252,265.87 евро от ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 55,000 евро за ВБ, 18,000 евро за Б2, 12, евро за Б3 и 4,000 евро за Б4

Кой го изпълнява?

Водещ Бенефициент (ВБ): Природонаучен музеен комплекс Констанца

Бенефициент 2 (Б2): Исторически музей Каварна

Бенефициент 3 (Б3): Военноморската академия "Мирчя чел Бътрън"

Бенефициент 4 (Б4): Национален колеж "Мирчя чел Бътрън"

Кога се изпълнява?

Начална дата: 04.10.2018

Крайна дата: 03.10.2021

Продължителност: 36 месеца

Къде се изпълнява?

Добрич

Констанца

Как се изпълнява?

·       Разработване на 3 туристически продукта: лагери за астрономия, звездна навигация и произход

·     Разработване на стратегия за валоризиране на природното и културно наследство чрез възстановяване (където е приложимо) и популяризиране

·       Създаване на център за върхови постижения, който да има общ образец на региона Констанца-Добрич с цел привличане на туристи

·       Организиране на комуникационни събития        

Какви ще са резултатите (какъв ще е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: 3 създадени интегрирани туристически продукти / услуги, 2 общи стратегии за валоризиране на културното наследство; 1 обща стратегия, политика или план за управление за валоризиране (включително повишаване на осведомеността) на културното и природното наследство чрез възстановяването и насърчаването му за устойчиво икономическо използване

Резултати от програмата: повишаване на броя на нощувките в трансграничния район със 47,000

Статус на проекта

Не е приложимо

Изображения

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.