Slide background
Slide background
Slide background

Тематични срещи, организирани за бенефициентите на проекти, финансирани по програма INTERREG V-A Румъния – България

Две тематични срещи за бенефициентите на проекти, финансирани по програма Interreg V-A Румъния - България, бяха проведени в Монтана, България на 18 ноември и в Гюргево, Румъния на 19 ноември.

По време на събитията бяха обсъдени важни аспекти по отношение на процеса на отчитане на напредъка на проектите, процедурите за сключване на договори, както и аспекти, свързани с изпълнението на проектите.

За да видите снимки от събитията, кликнете тук.

Публикувано на: 19.11.2019

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.