Slide background
Slide background
Slide background

Съвместни решения за извънредни ситуации ROBG 122

Съвместни инициативи и решения за справяне с извънредни ситуации в трансграничния регион

Каква е целта?                               

Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион чрез закупуване на конкретни превозни средства, машини, оборудване и повишаване на осведомеността относно извънредни ситуации.

Какъв е бюджетът?

1,174,231.91 евро, от които998,097.12 евро ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 552,231 евро.

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ):Община Дробета Турну Северин (Румъния)

Бенефициент 2 (Б2): Община Белоградчик (България)

Кога ще се изпълнява?

Начална дата: - 02.02.2017

Крайна дата: - 01.02.2020

Продължителност: 36 месеца от датата на последното подписване на договора

Къде ще се изпълнява?

Дробета Турну Северин, Румъния

Белоградчик, България

Как ще се изпълнява?

  • Изграждане на система за ранно предупреждение и закупуване на специфични машини и оборудване
  • Организиране на семинари и кампании за повишаване на осведомеността
  • Създаване и публикуване на съвместно проучване за съвместно управление на риска
  • Организиране на пресконференции, създаване и разпространение на информационни и рекламни материали
  • 1 съвместно симулирано упражнение в случай на извънредна ситуация
  • 1 обща интервенционна група
  • 1 обща група за управление на извънредни ситуации

Какви ще бъдат резултатите (какъв е приносът към Програмата)?

Изпълнение на програмата: най-малко 5000 души, които се възползват от мерки за защита от наводнения; най-малко 5000 души, ползващи се от мерки за защита от горски пожари; 117,353 души, ползващи се от действия по управление на риска; 1 дългосрочно съвместно партньорство в областта на съвместното ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации в трансграничния регион.

Резултати от програмата: повишаване на качеството на съвместното управление на риска в областта на ТГС

Статус на проекта

Община Дробета Търну Северин е подписала основните договори. Реализирани са информационни и рекламни материали. Закупена е офистехника, реализиран е проект, получени са разрешителни и разрешения за строеж, организирани са 3 семинара за повишаване на осведомеността при извънредни ситуации и 24 кампании в училищата.

ВБ закупи два микробуса за комунални услуги, 2 камиона и багер за сняг. Подписан е договор за електронни сирени, алармена инсталация и работи по монтажа. 

Б2 закупи машина за трошене на дърво тип ремарке със собствен двигател и хидравлично задвижване на мотора, сменяеми приспособления за трошене на клони, трактор, противопожарен автомобил с малък капацитет.

Проектът е в изпълнение.

Изображения

Януари 2020
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.