Slide background
Slide background
Slide background

LAB mobile (ROBG-158)

Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудовата мобилност в трансграничния район на област Добрич и окръг Констанца

Каква е целта?

Да се ​​създаде интегриран пазар на труда в трансграничния район Добрич-Констанца, създавайки устойчиви условия за трудова мобилност, пригодност за заетост и предприемачество.

Какъв е бюджетът?

711,301.33 евро, от които 604,606.13 ЕФРР

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): НПО Европейски институт за културен туризъм EUREKA (България)

Бенефициент (Б 2): Университет "Овидий" в Констанца (Румъния)

Бенефициент (Б 3): Търговско-промишлена палата – Добрич, Добрич (България)

Бенефициент (Б 4): Асоциация "Институт за насърчаване на туризма и приложната икономика" (Румъния)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 18.05.2017

Крайна дата: 17.05.2019

Продължителност: 24 месеца

Къде се изпълнява?

Добрич, Област Добрич, България

Констанца, Окръг Констанца, Румъния

Как се изпълнява?

 • Проучване на актуалното състояние на пазара на труда в целевия трансграничен регион;
 • Разработване на пътна карта за устойчива заетост и мобилност на работната сила;
 • Развитие на трансгранична мрежа "РО-БГ работни места";
 • 3-дневен семинар "Трудова мобилност в трансграничния район Добрич-Констанца";
 • семинар "Пътна карта за устойчива заетост и мобилност на работната сила в трансграничния регион Добрич-Констанца";
 • Разработване и предоставяне на 3 специални обучителни програми за предприемачество за еко и селски туризъм, културен туризъм и спортен и приключенски туризъм;
 • 4 дейности за осведомяване относно възможностите за предприемачество;
 • 3 съвместни обучения по иновативно предприемачество;
 • Насърчаване на заетостта и трудовата мобилност в трансграничния регион чрез иновативна платформа за електронно обучение "Готов за моята (нова) работа";
 • Разработване на езикови курсове "Румънски за българи" и "Български за румънци";
 • Разработване на съдържанието на секцията Разработване на съдържанието на секцията за Меки умения в платформата за електронно обучение;
 • Разработване на съдържание в секция "Инфо и съвети";
 • Възможности за дългосрочна заетост: създаване на трансграничен център за учене през целия живот;
 • Насърчаване и пилотно тестване на платформата за електронно обучение и Центъра за учене през целия живот;
 • Инициатива за младежка заетост: Провеждане на обучение за умения и кариерно консултиране;
 • 2езикови курса;
 • 2 трудови борси за работни места в Добрич и Констанца;

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата:

- 13 инициативи, които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион;

- 1440 участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместно обучение;

- 220 участници в съвместни образователни и обучителни схеми за подкрепа на младежката заетост; образователни възможности и висше и професионално образование

Резултати от програмата: население, което има достъп до съвместни инициативи за заетост - 30 000 лица.

Статус на проекта

Проектът е финализиран; финалният доклад по проекта все още не е подаден.

Издадени бяха проучване и пътната карта, ръководството „Трудива мобилност в трансграничната зона Добрич – Констанца“ и дипляна за повишаване на осведомеността за създадените възможности за предприемачество.

Изготвени бяха цценарии за 3 обучителни филма от по 30 минути.

На 16.11.2018 се проведе събитиие заповишаване на осведомеността в Каварна за 50 участници.

10 обучителни филма с обща продължителност 30 минути бяха направени за езиковия курс „Румънски език за Българи“.

Разработена беше финалната форма на учебните материали за предприемачеството, езиковия курс „Български за румънци”, видео уроци и съдържанието на курсовете за меки умения.

В периода 20-ти – 22-ри Юни 2018 в Балчик се проведе семинар озаглавен „Пътна карта за устойчива заетост и мобилност на работната сила в трансграничната зона Добрич-Констанца”.

Проведе се тридневен уъркшоп „Трудова мобилност в трансграничния район на Добрич-Констанца“; Подготвени са съответните ръководства.

Разработени са 3 съвместни специални програми за обучение по предприемачество.

Центърът за учене през целия животОвидиу стана функционален.

Повече информация за проекта на www.robgjobs.eu.

Изображения

Януари 2020
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.