Slide background
Slide background
Slide background

ROBG 422 CUSYNA

ROBG-422

CUSYNA “Синергия на природата и културата - потенциал за развитие на трансграничния регион”

Каква е целта?

Общата цел е опазването и популяризирането на общото природно и културно наследство с цел създаване на устойчива трансгранична идентичност, която генерира добавена стойност в секторите с потенциал за устойчиво развитие на общностите: туризъм, рибарство и опазване на околната среда.

Какъв е бюджетът?

1,499,902.70 евро, от които 1,274,917.29 евроЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 249,989 евро за ВБ и 249,914 евро за Б2

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент (ВБ): Община Балчик (България)

Бенефициент 2 (Б2): Териториално административна единица – Община Мангалия (Румъния)

Кога се изпълнява?

Начална дата: 29.12.2018

Крайна дата: 28.12.2021

Продължителност: 36 месеца

Къде се изпълнява?

Добрич в България

Констанца в Румъния

Как се изпълнява?

  • Създаване на готварска книга Менюто на Черно море, фокусирана върху рецепти с риба от Черно море
  • Създаване и разпространение на мултимедийни материали за насърчаване на трансграничния туризъм в Черно море
  • Организиране в Мангалия на трансграничен фестивал, озаглавен "Marea Neagra cu Marama si Dunarea cu Naframa"
  • Музикални събития: Пиано дни в Балчик и Джаз нощи в Балчик
  • Създаване на съвместен стратегически план за действие
  • Модернизиране на крайбрежната зона на улица Констанца в Мангалия
  • Обновяване на алеята на град Балчик, свързваща Държавния културен институт - Културен център „Двореца” и Културно-информационен център „Мелницата”

Какви ще са резултатите (какъв е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: създадени 2 интегрирани туристически продукта/услуги; 1 обща стратегия, политика или план за управление и валоризиране на културното и природно наследство чрез неговото възстановяване и популяризиране за устойчива икономическа употреба

Резултати от програмата: 50.000 туристически нощувки в трансграничния регион

Статус на проекта  

Проектът е в 8-ия месец на изпълнение от 36 месеца. За момента всички дейности по проекта се изпълняват по одобрения график. Водещият бенефициент започна обновяването на алеята на град Балчик. Засега строителните работи са спрени поради летния морски сезон, но те ще бъдат възобновени след това. В рамките на проекта няма регистрирани забавяния и повечето договори вече са сключени, с изключение на два: фестивал „ Пиано дни в Балчик” и „Джаз нощи в Балчик”.

Изображения

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.