Slide background
Slide background
Slide background

Тържествено откриване на Художествената галерия в Елена

На 3-ти септември, в 17.00 часа в Община Елена ще се състои тържественото откриване на художествената галерия, новоизградена в рамките на проект „Култура във вечността“, ROBG - 423, реализиран в партньорство на Община Елена и Териториално административно звено - Община Меджидия в рамките на Програмата Interreg VA Румъния - България.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.