Slide background
Slide background
Slide background

Програма Interreg V – A Румъния-България е програма, финансирана от Европейския Съюз (от Европейския фонд за регионално развитие, ЕФРР).
Целта на програмата е да се развие граничната зона между двете страни чрез финансиране на съвместни проекти.
Общият бюджет на програмата е 258.504.126 евро (от които 215.745.513 евро от ЕФРР).
Проектите са финансирани: 85% от ЕФРР, 13% национално съфинансиране (Румъния и България) и 2% собствено участие.
Средствата са разпределени в 6 направления (приоритетни оси):
1.    Добре свързан регион (116,333,742.35 euro)
2.    Зелен регион (54,276,756.47 euro)
3.    Безопасен регион (41,571,196.47 euro)
4.    Квалифициран и приобщаващ регион (13,807,294.11 euro)
5.    Ефикасен регион (12,600,167.05 euro)
6.    Техническа помощ (19,914,966 euro)
Допустим регион:
Румъния - седем окръга: Мехединц, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца;
България - осем области: Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич

Решението на Европейската комисия за одобряване на Програмата можете да намерите тук:
Програмата и приложенията ще намерите тук.
За подробности относно възможностите за финансиране разгледайте раздел „Покани проекти“

КАКВО Е INTERREG?
Interreg представлява основната цел на кохезионната политика, която цели да насърчи хармоничното икономическо, социално и териториално развитие на Съюза като цяло. Interreg е изграден около три направления на сътрудничество: трансгранично (INTERREG A), транснационално (INTERREG B) и междурегионално (INTERREG C).
Европейското трансгранично сътрудничество, известно като Interreg A, поддържа сътрудничеството между регионите по NUTS III от най-на-малко две различни държави-членки, намиращи се директно на границите или в близост до тях. Тя има за цел да се справи с обшите предизвикателства, иднтифицирани съвместно в граничните региони и да се възползва от неизползвания потенциал за растеж в граничните райони, като същевременно подобрява процеса на сътрудничество за целите на хармоничното развитие на Съюза.

ЕФРР има за цел да засили икономическото и социално сближаване в Европейския съюз чрез коригиране на неравновесията между регионите и фокусира инвестициите си в няколко основни приоритетни области, познати като "тематична концентрация: иновации и научни изследвания, цифров дневен ред, подкрепа за малки и средни предприятия (МСП), нисковъглеродна икономика.
В рамките на Европейските програми за териториално сътрудничество, на най-малко 80% от средствата са концентрирани върху тези четири гореспоменати приоритетни области.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.