Slide background
Slide background
Slide background

Програмата INTERREG V-A Румъния – България организира за своите бенефициенти две тематични срещи, които се състояха на 6-ти и 7-ми Юли в Слатина, Румъния и Русе, България както и посредством платформата Zoom. Us. Дискутираните теми включваха докладване на напредъка на проектите и финално докладване, мерки за борба с измамите и устойчивост на проектите.

Годишният доклад за изпълнение на Програмата Interreg V-A Румъния - България беше одобрен от Комитета за наблюдение на програмата и представен на Европейската комисия. Последните данни за етапа на изпълнение на Програмата Interreg V-A Румъния - България подчертават напредъка, постигнат от програмата през 2019 г. Повече информация за това можете да прочетете в Резюмето за гражданите, достъпно тук.

Заключенията от оценката на Програмата, извършени от външна, независима компания, потвърждават нашата отдаденост и усилия за да направим така, че Програма Interreg VA Румъния – България да е успешна, определяйки я като зряла, с много добри нива на изпълнение по отношение на физически и финансови постижения и комуникация.

На 5 юни 2020 г. от 10.00 часа, на бул. „Трети март” в Русе, в зелената зона пред входа на „Сирма Приста” АД, ще се проведе официалната церемония по повод старта на инвестиционната цел на проекта „Инвестиране в пътна безопасност и подобряване на свързаността на община Русе и окръг Гюргево с транспортната мрежа TEN-T“. Събитието се организира от Водещия бенефициент на проекта - Община Русе.

Страница 1 от 2

Изображения

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.