Slide background
Slide background
Slide background

На 26 ноември 2020 г. от 11 часа ще се проведе заключителната конференция на проекта ROBG - 464 „Зелено управление за опазване на Природен парк Русенски Лом и Природен парк Комана“, реализиран в партньорство между Дирекция на Природен парк Русенски Лом, като Водещ бенефициент и Асоциация Екологичен център Green Area - Гюргево, като Бенефициент 2.

На 24-ти Ноември 2020, с начален час 11:00, в сградата на Регионален исторически музей в Плевен, ул. „Стоян Заимов“ № 32, ще се проведе заключителната пресконференция по проекта ROBG - 476 „Дунав - река с много обща история“. Проектът се изпълнява от Фондация „Отворена ръка” - Плевен като Водещ бенефициент и Окръжен Музей - Телеорман като Бенефициент 2. Събитието се организира от Водещия бенефициент.

Докладът за Оценка на Въздействието на Програмата Интеррег V-A Румъния-България предлага независима гледна точка за въздействието и устойчивостта на програмата, подчертавайки приноса за развитието на граничната зона между Румъния и България. Заключенията, резултатите и всички статистически данни могат да бъдат намерени в Доклада за Оценка на Въздействието, до който можете да получите достъп заедно с приложенията, тук.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.