Slide background
Slide background
Slide background

1 Mарт е времето на радостта, празника на пролетта и румънци и българи чакат този момент в съответствие със собствените си традиции. При румънците има марцишор, а при българите мартеница - плетени шнурове или пискюли, в бяло и червено, които символизират живота, щастието, любовта, здравето и плодородието.

Съвместната програмна група за Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2021-2027 избра цели на политиката (ЦП) 2 - По-екологичен, нисковъглероден преход към нулева въглеродна икономика и устойчива Европа и 4 - По-социална и приобщаваща Европа. Тези цели допълват двете цели на политиката, избрани с Решение 4/16.12.2021 г., а именно ЦП 3 - По-свързана Европа и ЦП 5 - Европа, по-близка до гражданите.

Страница 1 от 2

Изображения

Март 2021
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.