Slide background
Slide background
Slide background

Консултацията със заинтересованите страни по разработване на Интегрирана териториална стратегия за развитие на трансграничния регион Румъния-България продължава, като в рамките на анализирането му се организират следните събития:

В следващите дни предстои ОНЛАЙН среща на 23.03.2023 г. (10:00-12:00 ч.). Срещата ще бъде организирана като публична презентация/съвместна работна група, като събитието ще бъде насочено към представяне целта на проучването и предложената методология в рамките на дейността, свързана с анализ на нуждите за развитие и потенциала на района, включително икономическите, социалните и екологичните връзки.

През следващия период ще се проведат четири ОНЛАЙН срещи, както следва:

1. Фокус група за обсъждане на анализа на трансграничната територия и основните области на интерес – 7 март / 10:00-12:00 ч. (записване до 06.03.2023 г.);

Страница 1 от 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.