Slide background
Slide background
Slide background

Когато чуем за Вселената, веднага се сещаме за звезди, свръхнови, планети и неоткрити форми на живот. Всичко това събуди ли любопитството ви? Ако да, вие сте повече от добре дошли да се присъедините към посещението на място, организирано от Интеррег VA Румъния-България за промотиране на проекта РОБГ 528! Посещението на място ще бъде организирано в Природонаучния Музеен Комплекс Констанца на 07 декември от 10:30 часа.

Управляващият орган (УО) по Програмата Interreg V-A Румъния-България – Румънското министерство на развитието, благоустройството и администрацията (MDPWA), Националният орган (НА) – Българското Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Съвместния секретариат (JS) на Програмата – Регионален офис за трансгранично сътрудничество за румънско-българската граница, организира днес, 21 ноември 2022 г., онлайн 14-та среща на Комитета за наблюдение по Програма Interreg V-A Румъния-България.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.