Slide background
Slide background
Slide background

Каним ви да ни откриете и научете повече за напредъка постигнат в изпълнението на програмата Interreg V -A Румъния - България!

Управляващите структури на Програмата от Румъния и България ще организират онлайн Годишна конференция на програмата на 29 септември 2021 г. с начало 10:00 часа.

Регионалният Офис за Трансгранично Сътрудничество в Кълъраш за границата между Румъния и България пуска обява за закупуване на услуги за кетъринг (студени продукти, топли продукти, салати, десерти, вода) и кафе пауза (кафе и вода) за всяка от следните събития:

Beneficiarii români ai contractelor de finanțare încheiate în cadrul Programelor de Cooperare Teritorială Europeană pentru care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației îndeplinește funcția de Autoritate de Management pot ajusta contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor conform Metodologiei aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1329/21.09.2021.

Присъединете се към нас в онлайн семинара, който ще се проведе на 28 септември 2021 г. (14: 00-17: 15 часово време в Букурещ, CEST+1) на платформата Zoom. Можете да намерите повече тук: https://www.espon.eu/msp-lsi-black-sea
За регистрация на събитие, моля кликнете тук.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.