Slide background
Slide background
Slide background

Годишният доклад за изпълнение на Програмата Interreg V-A Румъния-България за 2019 г. беше приет от Европейската комисия.

Основните постижения през 2019 г. са свързани с напредъка, постигнат от програмата чрез изпълнение на 168 проекта, финализиране на 70 проекта и постигане на резултати, видими в допустимата област.

Скорошната пандемия от COVID-19 показа колко крехки могат да бъдат вътрешните граници и как дълбоко могат да бъдат засегнати граничните региони. Нашият отговор на кризата трябва да проучи действията, които могат да бъдат предприети в бъдеще, за да увеличим издръжливостта си и способността си за реакция, без непременно винаги да се мисли първо за затваряне на границите.

Програмата INTERREG V-A Румъния-България беше избрана от Европейската комисия (ЕК) в партньорство с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) да бъде част от пилотния проект, посветен на участието на гражданите в прилагането на политиката за сближаване на Европейския съюз.

Програмата INTERREG V-A Румъния – България организира за своите бенефициенти две тематични срещи, които се състояха на 6-ти и 7-ми Юли в Слатина, Румъния и Русе, България както и посредством платформата Zoom. Us. Дискутираните теми включваха докладване на напредъка на проектите и финално докладване, мерки за борба с измамите и устойчивост на проектите.

Изображения

Август 2020
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.