Slide background
Slide background
Slide background

Поканата за представяне на оферти за изследване на трансгранични обществени услуги 2.0 бе обявена в резултат на тясно сътрудничество с ГД „Регионална политика“ и споразумението относно две допълващи се тематични дейности. Изследването ще има за цел да капитализира и широко разпространи анализите, насочени към трансграничните обществени услуги CPS (2018).

Непопълването или неправилното попълване на имейл адреса за контакт на възлагащия орган/субект в полето ИМЕЙЛ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ В ОВЕС в раздела ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ - в профила на възложителя/субекта в Електронната система за обществени поръчки (SEAP) генерира блокажи при изпращане за публикуване или дори непубликуването на обявления за започване/възлагане, за които публикуването в Официалния вестник на Европейския съюз (ОВЕС) е задължително.

В резултат на проверките, извършени в рамките на Електронната система за обществени поръчки (SEAP), бяха идентифицирани аспекти свързани със спазване на изискванията за еквивалентност, по смисъла на неправилно прилагане на чл. 156 от Закон № 98/2016 г. относно обществените поръчки, съответно чл. 166 от Закон №. 99/2016 относно секторни обществени поръчки. Тези аспекти могат да генерират финансови корекции на ниво проекти, изпълнявани в рамките на Interreg V-A Румъния - България.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява подбор на лица за осъществяване на проверките по чл. 125, ал. 4, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 1303/2013 („първо ниво на контрол“) по проекти по програмите за трансгранично сътрудничество, в които Република България участва. Подборът се обявява за свободните позиции за „Контрольор“ за осъществяване на първо ниво на контрол в обособено звено към Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ – седем позиции.

Страница 1 от 2

Изображения

Април 2021
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.