Slide background
Slide background
Slide background

Публикуване на интернет страницата на Програмата Interreg V-A Румъния-България на публична покана от български партньори, които не са възложители по смисъла на чл. 5 от Закона за обществените поръчки.
Тук ще намерите правилата за публикуване на публичните покани на интернет страницата на Програмата.

Дата на регистрация Описание на предмета на обществената поръчка Бенефициент Код на проекта Документация
25.03.2016  Осигуряване на транспорт и логистика на събития  Free Youth Centre 15.3.1.001  Публична покана логистика SSN
25.03.2016  Осигуряване на транспорт и логистика на събития  Free Youth Centre 15.3.1.002  Публична покана логистика CODE

29.03.2016


24.05.2016

Организиране и провеждане на събития Association Center for Development Montanesium 15.2.1.001

Документация


Уведомление за възлагане

29.03.2016


24.05.2016

 Разработване на телевизионни продукти  Association Center for Development Montanesium 15.2.1.001

Документация


Уведомление за възлагане

29.03.2016


24.05.2016

Разработване на радио продукти Association Center for Development Montanesium 15.2.1.001

Документация


 Уведомление за възлагане

30.03.2016 Осигуряване на външни експерти Free Youth Centre 15.3.1.002 Експерти CODE
30.03.2016 Осигуряване на външни експерти Free Youth Centre 15.3.1.001 Експерти SSN

04.04.2016


07.04.2016

Разработване на методология за събиране на база данни и пространствен анализ на Българската територия  и Румънската територия,  от трансграничния регион Румъния – България Association Regional partnerships for sustainable development – Vidin 15.2.1.056

Документация


Разяснения

07.04.2016 Осигуряване на външни експерти за сравнително Free Youth Centre 15.3.1.001 Документация
07.04.2016 Осигуряване на външни експерти за разработване на методически Free Youth Centre 15.3.1.001 Документация

12.04.2016


30.05.2016

Графично  оформление,  изработка  и  доставка  на  информационни  и промоционални  материали Open Hand Foundation 15.2.1.009

Документация


Уведомление за възлагане

18.04.2016 Предоставяне  на  услуги  по  организиране  и провеждане на събития, хотелско настаняване, храна  и  транспорт Civil Association  for Development 15.2.1.003 Документация
26.04.2016 

Доставка на оборудване по проект „Приключение с балон – нов съвместен туристически продукт“ с код на проекта 15.2.1.058 с три позиции 

Обособена позиция 1: Доставка на топловъздушен балон
Обособена позиция 2: Доставка на автомобил 4х4
Обособена позиция 3: Доставка на ремарке

Agency for regional development and Business center-Vidin 15.2.1.058 Документация 

26.04.2016


28.04.2016 

Изпълнение на дейности по проект „Приключение с балон – нов съвместен туристически продукт“ с код на проекта 15.2.1.058 с три обособени позиции
Обособена позиция 1: Промоционална кампания
Обособена позиция 2: Разработване на маркетингова стратегия за нов трансграничен туристически продукт
Обособена позиция 3: Заснемане на 50 минутен информационен филм“

Agency for regional development and
Business center-Vidin

15.2.1.058

Документация


Разяснения

26.04.2016 Доставка на оборудване по проект "Мрежа за електрически велосипеди"с обособени позиции: 1. Доставка на електрически велосипеди, 2.Доставка на шатри тип "Пагода" Agency for regional development and Business center-Vidin 15.1.1.006 Документация
27.04.2016 Изпълнение на дейности по проект "Мрежа за електрически велосипеди"с обособени позиции:1.Проучване за изграждане на мрежа от електрически велосипеди в българската трансгранична зона между България и Румъния. Транспортни връзки с ТЕН-Т инфраструктура с цел разработване на мрежа за електрически велосипеди.2 Изработване на пакет с правни документи Agency for regional development and Business center-Vidin 15.1.1.006 Документация
27.04.2016

Изпълнение на дейности по проект "Мрежа за електрически велосипеди"с обособени позиции:

1.Заснемане на филм, 2. Техническа организация при провеждане на събития с електрически велосипеди

Agency for regional development and Business center-Vidin 15.1.1.006 Документация
27.04.2016 „Реализиране на дейности с обособени позиции:1. „Медийна кампания“, 2: „Проучване за автентична култура в област Видин“, 3: „Изработване на филми“  във връзка с изпълнението на проекти “Валоризация на автентичната култура за трансграничен туризъм” ”, код на проекта: 15.2.1.057 и проект „6 причини да посетите трансграничната зона Мехединци – Видин“ код на проекта: 15.2.1.006 финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния-България. Association -Regional partnerships for sustainable development – Vidin

15.2.1.057

15.2.1.006

Документация
01.06.2016 Доставка на оборудване Free Youth Centre 15.3.1.001   15.3.1.002 Документация
03.06.2016 Доставка на артикули за къмпингуване, мобилни химически тоалетни, тениски и шапки Chamber of Commerce and  Industry Vratsa 15.2.1.023

Документация

17.06.2016 Предоставяне на Услуги по организиране на прояви, транспорт и хотелско настаняване по проекта Chamber of Commerce and  Industry Dobrich 15.2.1.034

Документация

07.07.2016 Събиране на база данни и пространствен анализ на българската територия от трансграничния регион Румъния – България (административни области Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич) Association "Regional partnerships for sustainable development - Vidin" 15.2.1.056 Документация
07.07.2016 Изработка,  доставка  и  монтаж  на  детайлен  макет  на Дунавската равнина и културно- историческите обекти по поречието на река Дунав Open Hand Foundation 15.2.1.009

Документация

21.07.2016


19.08.2016

Изработка, доставка и монтаж на детайлен макет на Дунавската равнина и културно- историческите обекти по поречието на река Дунав,
по проект „Дунав- Река с много история“

Open Hand Foundation 15.2.1.009

Документация


Уведомление за възлагане

05.08.2016 „Организация на събития“ по проект “6 причини да посетите трансграничния регион Мехединци-Видин”,код на проекта:15.2.1.006, проект “Валоризация на автентичната култура за трансграничен туризъм”, код на проекта: 15.2.1.057, проект “Сливи за смет”, код на проекта: 15.2.1.054, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния-България Association Regional partnerships for sustainable development – Vidin 15.2.1.006 15.2.1.054 15.2.1.057 Документация
19.08.2016

Предмет:„Изработка на промоционални материали“. Изработването на промоционални материали включва дизайн, предпечат и отпечатване на флайери, плакати, дипломи, бележници, банер, каталози, химикалки, тениски, шапки, заснемане на обекти и отпечатване на рекламни албуми.
проект Валоризация на автентичната култура за трансграничен туризъм”,Project code 15.2.1.057
Проект “Приключение с балон - нов съвместен туристически продукт”, Project Code 15.2.1.058

“Regional Development Agency and Business Center 2000”, Montana 15.2.1.057 15.2.1.058 Документация
22.08.2016 Организиране и провеждане на събитиe “Open hand” Foundation 15.2.1.009 Документация
12.10.2016 Изработване на рекламни материали VIDIN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 15.1.1.006

Документация


Pешение за прекратяване на процедура

13.10.2016 Услуги по организиране на срещи и събрания в хотел Regional Development Agency and Business Center 2000- Montana 15.2.1.058 Документация
18.10.2016 Организиране на събития VIDIN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 15.1.1.006 Документация
24.10.2016 Изработване на рекламни материали VIDIN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 15.1.1.006 Документация
21.12.2016 Организиране и провеждане на двудневни обучения по комуникация, свързана с управление на риска при мащабни инфраструктурни обекти Business Innovation Center INNOBRIDGE 15.3.1.017 Документация
23.12.2016 Предмет: „Услуги  по  организиране  на  срещи  и  събрания  в  хотели“ Regional Development Agency and Business Center 2000 15.2.1.057 Документация
23.12.2016 „Медийна кампания за промотиране проектната идея и резултати, със специален фокус върху разработените туристически продукти и услуги“ Chamber of Commerce and Industry Vratsa 15.2.1.076

Документация

Разяснения

03.01.2017 Дизайн и печат на промоционални материали Agency for regional development and Business center-Vidin 15.1.1.006 15.2.1.058 Документация
02.02.2017 Разработване на интерактивна ГИС базирана платформа с мобилно приложение за предоставяне на информационни и туристически услуги Association Regional partnerships for sustainable development – Vidin 15.2.1.056 Документация
21.02.2017 “Изработка на информационни аудио клипове, предназначени за озвучаването на 45 бр. макети на културно-исторически обекти” “Open Hand” Foundation 15.2.1.009 Документация
15.03.2017 Пилотиране на топловъздушен балон

Agency for regional development and
Business center-Vidin

15.2.1.058

Документация

27.03.2017


21.04.2017

Изследване за идентифициране на нуждите и потребностите на пазара на труда сред специфични целеви групи (местни власти, професионални училища, работодатели, агенции за подбор на персонал, НПО и безработни хора) в българската част на трансграничния регион Румъния - България (административни области Велико Търново и Русе) European Information Centre 16.4.2.054

Документация


Уведомление за възлагане 

13.04.2017 Организиране и провеждане на събития Ruse Chamber of Commerce and Industry

15.2.1.023

15.2.1.076

Документация

 

18.05.2017 Организиране и провеждане на събития, с хотелско настаняване и кетъринг за участниците в тях в изпълнение на проект „Трансграничен виртуален инкубатор за насърчаване на заетостта в областта на биоземеделието, обработката на биопродукти и свързани услуги Association: ”National Centre for Information Service” 16.4.2.109 Документация
18.05.2017

„Изпълнение на услуги по обособени позиции:
- Обособена позиция 1 - Организиране на събития
- Обособена позиция 2 - Дизайн и печат на промоционални и информационни материали
- Обособена позиция 3 - Услуги по преводи
- Обособена позиция 4 - Транспортни услуги
- Обособена позиция 5 – Услуги по хотелско настаняване”

Association European Centre in Support of Business 16.4.2.113 Документация


Решение - прекратяване


Уведомление 

18.05.2017

Доставка на оборудване  Industrial Association – Veliko Tarnovo 16.4.2.136

Съобщение за набиране на ценови предложения

29.05.2017

Доставка на медицински комплекти


Доставка на оборудване за Център за обучения


Извършване на услуга за пътувания и настанявания

Youth Оrganization for European Silistra 16.4.2.002

Съобщение за набиране на ценови предложения 


 Съобщение за набиране на ценови предложения


Съобщение за набиране на ценови предложения

02.06.2017 Отпечатване и доставка на информационни материали Industrial Association - Veliko Tarnovo

16.4.2.136

e-MS cod: ROBG-140

Съобщение за набиране на ценови предложения
02.06.2017 Изработка на печатни рекламни и обучителни материали Association for Cross-Border Cooperation and Development “Danube Dobrudja” 16.4.2.013 Съобщение за набиране на ценови предложения
06.06.2017 Предоставяне на услуги по организиране на събития и срещи във връзка с изпълнение на проект „Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за подкрепа на заетостта и трудовата мобилност в трансграничния район България-Румъния Industrial Association - Veliko Tarnovo 16.4.2.136 Документация
06.06.2017

Осигуряване на логистика при организиране и провеждане на събития


Изработка и доставка на печатни материали

AGENCY FOR ECONOMIC DEVELOPMENT AND INVESTMENTS – SILISTRA 16.4.2.013

Съобщение за набиране на ценови предложения


Съобщение за набиране на ценови предложения

13.06.2017

Проучване и анализ на публична информация и услуги в българската част на  трансграничния регион на България- Румъния


Предоставяне на логистична подкрепа за организация на събития

Business Support Centre for Small and Medium Enterprises - Ruse

16.5.2.017

ROBG-168

 

Документация

Pешение за прекратяване на процедура


Съобщение за набиране на ценови предложения

13.06.2017 Организиране на събития Free Youth Centre 16.5.2.001 Документация
14.06.2017 Закупуване на оборудване: сървър, компютър, монитор и съответен софтуер Business Support Centre for Small and Medium Enterprises - Ruse 16.5.2.017 Съобщение за набиране на ценови предложения
14.06.2017 Закупуване на оборудване за Трансграничен Център за обучение и мобилност на труда в юридическата област и управление на проект „Трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област“. Код 16.4.2.023. eMS код ROBG-162 Vidin Bar 16.4.2.023 Документация
15.06.2017 Услуги за писмен и устен превод

Industrial Association - Veliko Tarnovo

16.4.2.136 Съобщение за набиране на ценови предложения
15.06.2017 Осигуряване на публичност и организация на събития по проект „JobEase за жени – Повишаване на потенциала на безработните жени за намиране на работа в трансграничния РО - БГ регион „Idein Development“ Foundation 16.4.2.089 Съобщение за набиране на ценови предложения
15.06.2017 Преводачески услуги във връзка с проект „JobEase за жени – Повишаване на потенциала на безработните жени за намиране на работа в трансграничния РО - БГ регион „Idein Development“ Foundation 16.4.2.089 Съобщение за набиране на ценови предложения
22.06.2017 Предоставяне на услуги по организиране, логистика и  провеждане на  събития European Information Centre 16.4.2.054

Документация

Заповед за прекратяване на процедура за определяне на изпълнител

27.06.2017 Доставка на оборудване Regional Agribusiness Center –Vidin 16.4.2.077 Документация
29.06.2017 Предоставяне на услуги по организиране, логистика и  провеждане  на  събития Beneficiar: European Information Centre 16.4.2.054 Документация
03.07.2017

Доставка на оборудване за целите на проекта


Преводачески услуги за изпълнение на дейностите и постигане на целите на проекта

NGO Parallel-Silistra 16.4.2.015, ROBG-169

Съобщение за набиране на ценови предложения

Съобщение за набиране на ценови предложения

10.07.2017 Провеждане на Проучване за бизнеса и работната сила (ПБРС) в трансграничния регион Association European Centre in Support of Business 16.4.2.113

Документация

Решение за прекратяване на процедура

10.07.2017 Development of competence catalogues for Bulgaria and Romania in connection with the implementation of the project "Building a sustainable model and a partnership network for support of employment and labor mobility in the cross-border region Bulgaria-Romania" Industrial Association - Veliko Tarnovo

16.4.2.136

Документация

 

 

 

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.