Slide background
Slide background
Slide background

Organismele de management ale Programului Interreg V-A România - Bulgaria au revizuit Manualul de implementare a proiectului. Documentul revizuit este disponibil în secțiunea Reguli de implementare, sub secțiunea Reguli de program, la următorul link: https://www.interregrobg.eu/ro/reguli-implementare/reguli-program/manual-de-implementare-a-proiectului.html
Modificările efectuate se referă la precontractare, control de prim nivel, modificare de contract.

Pentru a înțelege mai bine ghidul practic privind frauda pentru aplicanți și beneficiari, am pregătit două tutoriale: „Măsuri antifraudă”, care explică ce este frauda, care sunt organismele susceptibile de fraudă și care sunt procesele considerate a fi cele mai expuse la fraudă și „Studiu de caz privind frauda”, care vă oferă un exemplu de fraudă confirmată. Tutorialele pot fi accesate la următoarele link-uri: https://www.youtube.com/watch?v=HM9ZsS8rDVc&feature=emb_title și https://www.youtube.com/watch?v=BiuS6iyIntI&feature=emb_title

În data de 8 octombrie 2020, Secretariatul Comun pentru Programul Interreg V-A România - Bulgaria din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România - Bulgaria a organizat vizita la fața locului pentru mediatizarea proiectului cu cod e-MS: ROBG-408, „Eforturi orientate spre îmbunătățirea infrastructurii rutiere în zona transfrontalieră”, care a fost desfășurat online, prin intermediul platformei Zoom.us și transmis live pe canalul de YouTube al Programului.

Conținutul acestui site nu reprezintă în mod oficial poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului.