Slide background
Slide background
Slide background

Ден на румънския език

Днес, 31 август, отбелязваме Деня на румънския език, който е част от наследството на ЮНЕСКО чрез две думи: „dor“ и „doina“ (думи, които не се превеждат).
Използваме възможността да си припомним, че румънският език е символ на румънската идентичност и важен елемент на свързване за румънските общности по целия свят!

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.