Slide background
Slide background
Slide background

Годишна конференция на програма Interreg V -A Румъния - България 2021

Каним ви да ни откриете и научете повече за напредъка постигнат в изпълнението на програмата Interreg V -A Румъния - България!

Управляващите структури на Програмата от Румъния и България ще организират онлайн Годишна конференция на програмата на 29 септември 2021 г. с начало 10:00 часа.

Също така на 28 септември 2021 г. ще бъде организирано посещение на място за популяризиране на проект ROBG-130 с начало 15:00 часа, реализиран от Община Русе и Териториално административно звено - Община Гюргево.

Каним ви да се присъедините към нас на събитията, като следите предаването на живо в https://www.facebook.com/RomaniaBulgariaCbcProgramme

Изображения

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.