Slide background
Slide background
Slide background

Започнете месец октомври в Русе и Дробета Турну-Северин с грандиозна 3D проекция!

На 1 -ви и 2 -ри октомври, започвайки от 20:00 часа, жителите и гостите на Русе са поканени да вземат участие в 3D видео проекция върху емблематичната сграда на Съдебната палата. Събитието се организира в рамките на проект ROBG -499 LIVE, реализиран от партньорството между Русенския университет „Ангел Кънчев“, Регионалния исторически музей - Русе, Регионалния исторически музей - Силистра и Музеите на Кълъраш и Дробета - Турну Северин .

Събитието се организира със съдействието на Община Русе и Съдебна палата - Русе.
На 4 и 5 октомври 3D видео проекция ще бъде представена на румънската публика в сградата на Регионалния музей „Железни врата“ в Дробета - Турну Северин.
3D прожекциите са част от последните дейности по изпълнението на проекта ROBG-499 LIVE, който е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма INTERREG V-A Румъния-България.
Събитията ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки! Организаторите ще помолят всички зрители да използват лични предпазни средства и да спазват дистанция!

Фото галерия.

Изображения

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.