Slide background
Slide background
Slide background

Годишна конференция относно изпълнението на Програмата Интерег V-A Ро-Бг

Мястото предстои да бъде уточненоa

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.