Slide background
Slide background
Slide background

 

6 причини да посетите трансграничния регион Мехединци – Видин, eMS код: 5

Каква е целта?

Създаване на туристическо маркетингово проучване, използвано за популяризиране на туризма в тясна връзка с опазването на околната среда и осигуряването на решения за развитие на трансграничния пазар на труда.

Какъв е бюджетът?

400,468.18 евро от които 340,397.95 ЕФРР

Цел в средата на периода на изпълнение: 83 175 евро

Кой го изпълнява?

Водещ бенефициент(ВБ): Сдружение Про-Мехединц (Association Pro-Mh) Румъния

Бенефициент 2 (Б2): Сдружение "Регионални партньорства за устойчиво развитие - Видин"

Кога се изпълнява?

Дата на започване: 02.02.2016

Дата на приключване: 02.10.2017

Продължителност: 20 месеца

Къде ще се изпълнява?

Видин в България

Мехединци  в Румъния

Каксе изпълнява?                                                   

 • 1 Туристическо маркетингово проучване
 •  4000 пътеводители
 •  4000 туристически карти
 • 6 сувенирни дизайна
 • 6 филма
 •  6 туристически маршрута
 • 1 уеб сайт
 •  6 участия на национални туристически изложения
 •  6 информационни семинара
 • 6 занаятчийски работилници
 • 4000 занаятчийска книги
 • 1 творчески фестивал
 • 1 конференция

Какви ще бъдат резултатите (какъв ще е приносът за Програмата)?

Изпълнение на програмата: увеличен брой посещения с поне 5% до природни и културни забележителности в региона Мехединци-Видин, 1 интегриран туристически продукт, 1 туристическо маркетингово проучване за цензуването на културното и природното наследство чрез възстановяването и насърчаването му за устойчиво икономически приложение

Резултати на програмата: броят на нощувки на туристите в региона Мехединц-Видин ще се увеличи с минимум 3500 нощувки

Статус на проекта

Проектът е финализиран.

По този начин бяха постигнати следните резултати:

- 10 срещи на екипа;

- закупено е оборудването, необходимо за изпълнението на проекта;

- разработено е 1 туристическо маркетингово проучване за района на ТГС Мехединц-Видин;

- бяха разработени и отпечатани 1 екскурзовод и туристическа карта на района Мехединц - Видин в 4000 копия;

- 16 проведени информационни семинари;

- 6 занаятчийски работилници;

- 1 фестивал за създаване;

- въз основа на резултатите от проучването бяха идентифицирани 6 културно-исторически дестинации / 6 туристически маршрута;

- за 6-те дестинации, посочени по-горе, 6 филма бяха продуцирани и излъчени на уебсайта на проекта http://mehedinti-vidin.ro/en/media/video/;

- 1 функциониране на уеб сайта;

- 1 проведена румънско-българска конференция;

- проектът беше представен на 6 изложения за туризъм.

Изображения

Юни 2024
Пн Вт Ср Четв Пет Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.